Hopp til innhold

Trener 3

Målgruppe: Nåværende eller fremtidige trenere for juniorløpere og seniorløpere i langrenn.

Arrangør: NSF sentralt.

Tid: 90 timer kurs. Kompetanse tildeles etter gjennomført kurs (90 timer) og gjennomført 90 timer relevant trenerpraksis etter påbegynt trener 3.

Opptakskrav: Gjennomført Trener 1 og Trener 2 (eventuelt T3 etter gammel trenerstige 2002-2013) og minst 75 timer praksis etter godkjent Trener 2-kurs. Søkeren må være aktiv trener mens kurset pågår, primært for junior-senior.

Gjennomføring: Samlinger - nettbasert undervisning - hjemmearbeid (oppgaveskriving)

Hva: Trener 3 tar sikte på å øke kompetansen innen langrennstrening av juniorer. Dette er et omfattende kurs som gir innsikt i en rekke aspekter ved det å være trener for juniorer i langrenn. Kursets formål er å gå i dybden på temaer som teknikk, treningslære og fysiologi, treningsfilosofi og psykologi.

Neste planlagte kurs:
Planlagt oppstart juni 2024
Søkere vil få tilsendt informasjon i begynnelsen av mai. Påmeldingen er ikke bindende. Melder du interesse og du fyller opptakskravene vil du få tilsendt en rammeplan og et tilbud om deltagelse. Dersom du aksepterer dette er det bindende påmelding.

Neste opptak gjøres i slutten av april 2024
Klikk her for å søke om deltakelse på Trener 3-kurs.   
(Microsoft Forms)
Gi beskjed dersom du ikke kommer inn.

Overgangen til den nye Trenerløypa: Trener 3 tilsvarer gamle T4 (fra 2002-2013).

Oversikt over innhold i kurset: . Under følger rammeplanen for Trener 3-kurset. Den fremtidige oppbygningen av kurset vil være i samsvar med dette.
Olympiatoppen er leverandør av fellesidrettslige emner sammen med NIF og deltagende idretter. Kompetanseflyt mellom idretter, med deling av erfaringer har fungert meget bra, og mange deltagere opplever at det er mye å lære av hverandre. 
For å ha "læringstrykk" gjennom kurset har langrenn en "årsoppgave" der du leverer inn deler fortløpende.
Det er ikke en eksamen eller høyskole/ universitetsoppgave, men målet er å reflektere, planlegge og evaluere en sesong med egne utøvere og din egen trenerrolle.

Her er et eksempel på planlagt gjennomføring i 2021 - 2022

       
År Dato Tidspunkt Tema
2021      
  02.jun 18:00-20:00 Velkommen til Trener 3
  10.jun   Presentasjon av deg selv
  17.jun 12:00-15:00 Strategi og målprosesser
    15:00-16:00 Pause
    16:00-18:00 Sesongplanlegging
    18:00-18:15 Pause
    18:15-20:00 Relasjon 1 - bli kjent på tvers av idretter
  20.jun   Treningsgruppen, målsettinger, årsplan
  24.jun 08:00-20:00 Skiteknikk Holmenkollen
  25.jun 08:00-20:00 Skiteknikk Holmenkollen
       
       
  26.jun 08:00-20:00 Skiteknikk Holmenkollen
       
       
  26.aug 12:00-16:00 Talentutvikling
       
  07.sep 10:00-14:00 Hvordan jobber OLT?
Kompetanseanalyse egen trenerrolle
       
  16.sep 12:00-16:00 Helhetlig utvikling - idrett og studier
       
  18.sep   Fysisk samling - Relasjon 2
Den ikke-fungerende utøveren
       
  21.okt 12:00-16:00 Idrettscoaching del 1
       
  28.okt 12:00-16:00 Idrettscoaching del 2
       
  17.nov 13:00-16:00 Læring - teknikk-taktikk
    18:00-21:00 LIVE trening 
2022      
  12.jan 12:00-16:00 Idrettspsykologi
       
  16.feb 13:00-16:00 Bruk av teknologi til utvikling
    18:00-21:00 Video, apper, statistikk, radar, droner
       
  17.mar 12:00-16:00 Prestasjonsernæring
       
  Uke 13-14 13:00-16:00 Konkurransegjennomføring
    18:00-21:00 Forberedelser, gjennomføring 
og evaluering
nif-epi04, 04