Hopp til innhold

Trenerklubben

Trenerklubben er et trenerfaglig forum med oppgave å arbeide for å fremme langrennstrenernes faglige utvikling, og på anmodning bistå NSF/LK i saker vedrørende trening og utdanning.

Trenerklubben skal medvirke til trenerfaglig og idrettsfaglig informasjon for medlemmer av klubben. Trenerklubben er en medlemsorganisasjon for langrennstrenere og andre som har ansvar for langrennsutøvere på høyt nivå.

Medlemmer opptas i Trenerklubben ved å sende skriftlig søknad til Trenerklubbens styre.

Hovedområdene i Trenerklubbens virksomhet:  
Medlemsbladet «Nytt fra Trenerklubben» kommer ca 5 ganger i året.  
Årsmøteseminaret 1 gang pr år (vanligvis i april måned)  
Egen faglig webside: https://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/trenerklubben/  
Et faglig seminar under NM senior del 1 og NM junior (åpent forum)  

 SØKNAD OM MEDLEMSKAP  Søknaden sendes pal.rise@skiforbundet.no

Medlemsblad Facebook Seminar  Vedtekter Trenerklubben 

 

Styret    
Øyvind Sandbakk Leder  oyvind.sandbakk@svt.ntnu.no
Pål Rise   pal.rise@skiforbundet.no
Maj Helen Nymoen   majny@trondelagfylke.no
Thomas Johansen Losnegaard   thomas.losnegard@nih.no
Monika Kørra   monika.korra@skiforbundet.no
Turid Halvorsen  Kasserer   

 

NIF-EPI03, 03
Foto: Svalbard Skimaraton