Hopp til innhold

Trenerklubben

 

Trenerklubben er et trenerfaglig forum med oppgave å arbeide for å fremme langrennstrenernes faglige utvikling, og på anmodning bistå NSF/LK i saker vedrørende trening og utdanning.

Trenerklubben skal medvirke til trenerfaglig og idrettsfaglig informasjon for medlemmer av klubben.

Trenerklubben er en medlemsorganisasjon for langrennstrenere og andre som har ansvar for langrennsutøvere på høyt nivå.

Antall medlemmer pr. april 2017: 304

Medlemmer opptas i Trenerklubben ved å sende skriftlig søknad til Trenerklubbens styre (se i venstremenyen).

Hovedområdene i Trenerklubbens virksomhet:
Medlemsbladet «Nytt fra Trenerklubben» kommer ca 5 ganger i året.
Årsmøteseminaret 1 gang pr år (vanligvis i april måned)

Egen (lukket) Facebook-gruppe med faginnhold:    Klikk her

Egen faglig webside: http://www.trenerklubben.com/

Et faglig seminar under NM senior del 1 og NM junior (åpent forum)

NIF-EPI02, 02
Foto: Tor Richardsen, NTB Scanpix