Hopp til innhold

Trenerklubben

Trenerklubben er et trenerfaglig forum med oppgave å arbeide for å fremme langrennstrenernes faglige utvikling, og på anmodning bistå NSF/LK i saker vedrørende trening og utdanning.

Trenerklubben skal medvirke til trenerfaglig og idrettsfaglig informasjon for medlemmer av klubben. Trenerklubben er en medlemsorganisasjon for aktive langrennstrenere.

Medlemmer opptas i Trenerklubben ved å sende søknad i form av mail med kort informasjon om trenerutdanning, trenererfaring og nåværende treneroppdrag til Trenerklubbens styre: pal.rise@skiforbundet.no

Hovedområdene i Trenerklubbens virksomhet:  
Medlemsbladet «Nytt fra Trenerklubben» kommer ca 5 ganger i året.  
Årsmøteseminaret 1 gang pr. år (vanligvis i april måned)  
Egen faglig webside: https://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/trenerklubben/  
Årlige faglige seminar, normalt i forbindelse med NM-arrangement.  

 SØKNAD OM MEDLEMSKAP   Søknaden sendes pal.rise@skiforbundet.no

Medlemsblad Facebook Seminar  Vedtekter Trenerklubben 

 

Styret    
Øyvind Sandbakk Leder  e-post
Per Elias Kalfoss   e-post
Guro Strøm Solli   e-post
Martine Lorgen Øvrebust   e-post
Espen Tønnesen   e-post
Ingrid Narum   e-post
Pål Rise   e-post
Turid Halvorsen  Kasserer   

 

nif-epi04, 04