Hopp til innhold

Grasrottrener

Norges Skiforbund i samarbeid med Norsk Tipping har utviklet et nytt kurs kalt Grasrottrener.

Grasrottrener-utdanningen er et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norsk Tipping. Målet med Grasrottrenerkurset er å utdanne Grasrottrenere som kan tilrettelegge og skape skiaktivitet for nybegynnere. Kurset skal ikke nødvendigvis gi alle svarene på hvordan treningen skal gjennomføres, men få kursdeltageren til selv å tenke over hvilke muligheter som finnes i eget område og for den gruppen de skal aktivere. En utdannet Grasrottrener har fått trenerkompetanse, og blitt bevisst sin posisjon som rollemodell for barn og unge. 

Link til  video om Grasrottrenerkurs: https://www.ski-tv.no/teaser-grasrottrener

Målgruppe:
Grasrottrenerener er steget før NSF sin trenerløype, og er myntet på kursdeltagere som skal gi begynneropplæring på ski. Kurset egner seg godt for skitrenere, men også for barnehageansatte, AKS-/SFO-ansatte, foreldre, barneidrettstrenere og allidrettstrenere som ønsker å jobbe for å skape skiglede og drive skiopplæring på en entusiastisk måte.

Læringsmål:

  1. Ta på/av ski/rulleski og staver
  2. Reise seg opp etter fall på ski og finne balansen på rulleski
  3. Få kontroll på skiene/rulleskiene
  4. Enkel tyngdeoverføring
  5. Gli på skiene/rulleskiene
  6. Stoppe
  7. Utnytte terrenget eller teknikk for å skape fart 


Link til introduksjonsvideo: https://www.ski-tv.no/introduksjon-til-kurset-svarstad

Oppbygging og gjennomføring av kurset:
Grasrottrenerkurset tar 8-16 timer å gjennomføre. Kurset er lagt opp som 4 timer praktisk jobbing med kurslærer og resten av kurset er e-læring og svar på oppgaver. Den praktiske gjennomføringen kan foregå over en helgedag eller en kveld. 

Norsk Tipping dekker inntil kroner 5000,- til kurslærer (reise og timer), samt en utstyrspakke og vester til trenere verdi kroner 3000,-.

Klubber som ønsker å gjennomføre Grasrottrenerekurs må sende søknad til Norges Skiforbund ved Brit Baldishol – brit@skiforbundet.no. Se eget skjema i menyen. 

Kurset krever ingen forkunnskap. Krav for å søke er at klubben klarer å samle flere enn 8 deltagere.
Det er ønskelig at klubbene inviterer barnehager, SFO, foreldre og sine barnetrenere til å delta på kurset.


 

NIF-EPI03, 03
Ole Martin Wold/ NTB Scanpix