Hopp til innhold

Grasrottrener

Norges Skiforbund i samarbeid med Norsk Tipping har utviklet et kurs kalt Grasrottrener.

Grasrottrener-utdanningen er et samarbeid mellom Norges Skiforbund og Norsk Tipping.
Målet med Grasrottrenerkurset er å utdanne Grasrottrenere som kan tilrettelegge og skape skiaktivitet for nybegynnere. 
Kurset skal ikke nødvendigvis gi alle svarene på hvordan treningen skal gjennomføres, men få kursdeltageren til selv å tenke over hvilke muligheter som finnes i eget område og for den gruppen de skal aktivere. 
En utdannet Grasrottrener har fått aktivitetskompetanse, og blitt bevisst sin posisjon som rollemodell for barn og unge. 

Link til  video om Grasrottrenerkurs

Målgruppe:
Grasrottrenerener er et eget kurs, med egen kompetanse men også et steget i NSF sin trenerløype
Kurset er myntet på kursdeltagere som skal gi begynneropplæring på ski, og kurse
t egner seg godt for skitrenere, men også for barnehageansatte, AKS-/SFO-ansatte, foreldre, barneidrettstrenere og allidrettstrenere som ønsker å jobbe for å skape skiglede og drive skiopplæring på en entusiastisk måte.

Læringsmål:

  1. Ta på/av ski/rulleski og staver
  2. Reise seg opp etter fall på ski og finne balansen på rulleski
  3. Få kontroll på skiene/rulleskiene
  4. Enkel tyngdeoverføring
  5. Gli på skiene/rulleskiene
  6. Bremse, stoppe
  7. Utnytte terrenget eller teknikk for å skape fart 


Oppbygging og gjennomføring av kurset:

Grasrottrenerkurset tar 6  timer å gjennomføre.
Kurset er lagt opp som 4 timer praktisk jobbing med kurslærer og resten av kurset er e-læring og svar på oppgaver.
Den praktiske gjennomføringen kan foregå over en helgedag eller en kveld. 

Norsk Tipping dekker kurslærer (reise og timtotalt er), samt en utstyrspakke og vester til trenere.

Ta kontakt med skikretsen for å få Grasrottrenerkurs i din klubb.

Kurset krever ingen forkunnskap.
Det er ønskelig at klubbene inviterer barnehager, SFO, foreldre og sine barnetrenere til å delta på kurset.
Nedre aldersgrense for å delta på kurset er 15 år.

 

NIF-EPI03, 03