Hopp til innhold

Helseattest 2023-2024

Digital løsning

Helseattesten er et samarbeidsprosjekt mellom flere særforbund og Sunn Idrett der vi gjennom dette systemet helseklarerer alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt. 

Formålet med helseattesten bygger på at Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon, samt ønsker sunne og friske utøvere. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsmessige eller andre relevante medisinske utfordringer i forhold til vurderingen om de er helsemessig skikket til å representere et eller flere av særforbundene som krever helseattest.  

I 2023/2024 sesongen gjelder helseklarering for følgende konkurranser: 
Alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt i konkurranser på ski og på rulleski, herunder: OL, VM, WC, Junior VM, U23 VM, Nordisk Juniorlandskamp.
Gjelder deltagelse i Scandinavian Cup - også renn i Norge. 

NSF langrenn gjennomgår alle helseattestene som sendes inn, uavhengig av om utøvere skal representere eller ikke. 

Praktisk er det opp til utøverne selv å administrere prosessen. 
For skisesongen skal helseattesten gjennomføres (fylle ut egenerklæring og gjennomføre legeundersøkelse) mellom 1. oktober og 1. november for utøvere som skal delta i internasjonale renn i november.  

Utøvere som skal representere senere i sesongen må levere helseattest minimum 4 uker før uttak/deltagelse. 
 
For rulleskisesongen skal helseattesten leveres mellom 1. april og 1. mai for utøvere som skal delta i internasjonale rulleskikonkurranser i mai. 
Utøvere som skal gå internasjonale rulleskikonkurranser senere må levere helseattest minimum 4 uker før konkurranse.   
Det er utøver/foresatte sitt ansvar at helseattesten er levert i tide, og er godkjent. 

Helseattesten består av to deler. Både egenerklæringsskjemaet og legeerklæringen må være utfylt, samt signert og sendt inn digitalt før innleveringsfristen.  

Vurdering av attesten utføres av ernæringsfysiolog/lege i forbundet når egenerklæring og legeundersøkelse er sendt inn. Ved godkjent attest vil du motta en SMS på det. Om det trengs ytterligere informasjon eller attesten ikke er godkjent vil du bli kontaktet av helseattestteamet i NSF. 

Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene. Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli slettet. Er utøver under 16 år, skal foresatte med-signere. (foresatte logger inn og fyller ut sammen med utøver) 

Alle utøvere (gutter og jenter) som skal vurderes for representasjonsoppgaver i regi av NSF langrenn og kombinert må avgi helseopplysninger ved å sende inn helseattesten. 


Flyten i den digitale ordningen
 

For utøver: 
 
Egenerklæringen: 

1: Den digitale Helseattestløsningen krever at utøver over 16 år har egen Bank ID.  For utøver under 16 år logger foresatte inn. 
2: Utøver/foresatt går inn på følgende link: Link til innlogging 
3: logger seg på med Bank ID eller Bank ID på mobil 
4: Dersom du er logget inn som foresatt må du velg hvem du ønsker å registrere. 
5: Svar på skjemaet ved å følge instruksjonen og avslutt med å trykke på Send Egenerklæring 
6: Du vil motta SMS med bekreftelse på mottatt egenerklæring. 

Legeundersøkelsen: 

1: Bestill time hos legen i god tid 
2: Skriv ut infoskrivet med papirutgave av legeundersøkelsen under og ta det med til legen i tilfelle legen av en eller annen grunn ikke får sendt inn digitalt. 
3: Legen går gjennom egenerklæringen, fyller ut og sender inn legeundersøkelsen. 
4: Dersom legen ikke får sendt inn digitalt må du som utøver ta bilde av legeerklæringen, gå inn på egenerklæringslinken på nytt og laste bildet opp der. 

 
For legen: 

Legeeklæringen: 
1: Legen går inn på følgende link: Link til innlogging 
2: Logg inn med Bank ID eller Bank ID på mobil 
3: Fyll inn fødselsnummeret til utøveren og trykk søk 
4: Trykk på kortet med utøveren og du vil få opp to faner 
5: Gå inn på egenerklæringen og gå gjennom den 
6: Gå så inn på Helseattesten og fyll ut legeerklæringen 
7: Huk av for samtykke og send inn 
8: Når det er gjort vil du få en bekreftelse på SMS. 

Habil/inhabil lege: 
At en person er «inhabil» eller «habil» innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. «Habil» vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon.Det er flere hensyn som taler for at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller som har et nært slektskap eller vennskap til noen av partene, ikke bør behandle eller avgjøre vedkommende sak: For det første kan det være fare for at vedkommende vil opptre partisk. For det andre er det av stor betydning at folk har tillit til at tjenestemenn opptrer upartisk. Og for det tredje tjener habilitetsreglene til å beskytte tjenestemenn mot utilbørlig press utenfra. 

Helseattest-team og oppfølging: 
Helseteam som har ansvaret for helseattest i langrenn er: 
Torger Hansen – Rådgiver 
Helge Andreas Felberg – Klinisk ernæringsfysiolog 
Ellen Moen – Lege 
Brit Baldishol - Administrative rutiner 
 
 
Anke på avgjørelse: 
Dersom det er uenighet i avgjørelsen om resultatene av helseattest skal dette ankes til: 
Ola Rønsen 
ola.ronsens@skiforbundet.no 
Mobil: 455 05 239 
 
Dersom avgjørelsen om ikke godkjent helseattest skal ankes, må dette meddeles Ola Rønsen innen 
1 uke etter at informasjonen om avgjørelsen er meddelt utøver/foresatte. 
Ankemuligheten gjelder kun avslag påbehandlethelseattest. 
 
Øvrige spørsmål: 
Spørsmål om behandling av opplysninger, hvem som har tilgang til opplysningene, oppfølging av helseattesten samt øvrige spørsmål om helseattesten kan rettes til Brit Baldishol 
mobil 951 78 884 ellerbrit@skiforbundet.no 

Informasjon til utøvere

Informasjon til trenere og foreldre

Informasjon til helsepersonell

anke på avgjørelse

NIF-EPI02, 02