Hopp til innhold

For barn og ungdom

Regler om langrenn for barn

Barn skal som hovedregel konkurrere i sitt lokalmiljø (klubbrenn og kretsrenn). Arrangørene bør legge opp til varierte og morsomme konkurranseformer.

For klasse 10 år og yngre settes eventuelle resultater (tider el.l.) opp i urangert rekkefølge, for eksempel alfabetisk eller etter startnummer.
Det er tillatt å oppgi tider, poeng, hopplengder, men NB: Lister med tider, poeng, lengder skal ikke publiseres i presse eller på nettsider. De kan henges opp på rennstedet. (Presisering NIF 2011).

Barn opp til 12 år bør ha kun ett par ski per stilart.
Det skal være premie til alle som fullfører.

Se nærmere om regler for barn
Generell informasjon om bestemmelser og retningslinjer for barn og idrett finner du her.

Langrenn og god opptreden

I langrenn vil vi at alle skal ha positive opplevelser.
Langrennskomiteen vedtok i 2010 noen enkle regler for hvordan vi skal oppføre oss. Reglene gjelder både løpere, ledere, trenere og foreldre.

Se regler for god opptreden.

NIF-EPI03, 03