Hopp til innhold

Ove Erik Tronvoll - Årets Trener 2019

Ove Erik Tronvoll ble kåret til Årets Trener 2019 under Trenerklubbens årsmøte.

Statutter for kåring av årets trener: 
Årets trener er en hedersbevisning som skal gå til en trener som har bidratt til å fremme langrennsporten i tråd med Norges Skiforbund sine verdier og normer nedfelt i NSF`s utviklingstrapp. Prisen består, foruten heder og ære, i et utdanningsstipend på kr. 5.000,- og et Diplom. 

Juryen har bestått av: 
Per Elias Kalfoss, Utdanningsansvarlig NSF, langrenn 
Torstein Drivenes, Trener NSF, Equinor Rekruttlandslag 
Maj Helen Nymoen, Trener ved Heimdal vgs. og styremedlem i Trenerklubben

Juryens begrunnelse for tildelingen:
Ove Erik Tronvoll er en «annerledes» trener som bidrar med en solid base i kunnskap om trening, han har lang erfaring som utøver og trener i langrenn, samtidig som han holder godt øye på beste praksis. Han har vært trener på Hovden skigymnas i en årrekke. 
Han har nå i mange år hatt sitt virke i Meråker på Nord Universitets tilbud for langrennsløpere og skiskyttere. 

At Ove Erik er «annerledes» kommer blant annet til uttrykk ved at han tar oftest utgangspunkt i utøverens psyke og jobber alltid med å inkludere denne dimensjon i det daglige arbeidet med utøveren. 
Hans mål er at utøveren skal HA DET BRA. 
Han mener at utvikling av skiferdigheter og prestasjon skjer med grunnlag i utøverens trivsel og mentale balanse. 

Ove Erik tar seg god tid til hver utøver, og tar et stort ansvar for hele mennesket, det være seg alt fra studieteknikk, trivsel i treningsgruppa, familieforhold, kriser, gode ting som har skjedd (han er veldig flink til å få fram den lyse siden av utøveren), psykologi og problemstillinger rundt dette, prestasjon og selvfølgelig daglig treningsarbeid og analysen av dette. 
Ove Erik er også ekstremt opptatt av teknikk og tekniske løsninger og hvordan utøveren lærer teknikk best, - og ikke minst hvordan dette skal formidles i praksis til utøveren reint metodisk. Han står godt i den akademiske og praktiske diskusjon med både trenere og utøvere om moderne skiteknikk og bidrar til utvikling av så vel kollegaer som utøvere. Også i dette arbeidet er utøverens følelse og opplevelse av hva som fungere viktig. 

I faglige diskusjoner er det Ove Erik som står frem som den annerledes tenkende. Han peker ofte på de bakenforliggende mekanismene for treningseffekten og minner oss på at om trening skal ha effekt må motivasjon og «drive» komme fra et rolig, lett sted i sinnet som er betinget av utøvernes hensikt og intensjon. Om man er i et slikt «mindset» virker det meste av god langrennstrening som gjennomføres med kvalitet, hevder han. Ove Eriks formidling kunnskap til utøvere gjør de bedre rustet til å prestere selv, samtidig som det setter utøverne i stand til selv å formidle kunnskap videre. Hans innsats er derfor viktig i utviklingen av framtidige ledere og trenere innen langrennssporten. 

Trenerklubben i langrenn er en interesseorganisasjon for langrennstrenere med ca. 350 medlemmer. Ønsker du å bli medlem? Følg denne linken:
https://www.skiforbundet.no/langrenn/trening/trenerklubben/

nif-epi04, 04