Hopp til innhold

Møtedokumenter

Referater fra LK-møter perioden 2022/2024. Se arkiv for eldre dokumenter.

Høst- oG vårmøter Langrenn
Høstmøte 2022

Vårmøte 2022

 Referater Langrennskomiteen 2022/2024

Hvilket møte:

Hvor:

Dato:

Møte nr 5/2022-24

Beitostølen

 18. november 2022

Møte nr. 4/2022-24

Teams

 

Møte nr. 3/2022-24

Gardermoen

 

Møte nr. 2/2022-24

Gardermoen/Teams

 

Møte nr. 1/2022-24

Gardermoen/Teams

 
nif-epi04, 04
Foto: Heiko Junge / NTB