Hopp til innhold

Møtedokumenter

Referater fra LK-møter perioden 2021/2022. Se arkiv for eldre dokumenter.

Høst- oG vårmøter Langrenn

 HØSTMØTE 2021    Vårmøte 2021 

Referater Langrennskomiteen 2021/2022

Hvilket møte: Hvor: Dato:
Møte nr.3 Teams  22.september 2021
Møte nr.2 Tromsø 30.-31.august 2021
Møte nr.1 Oslo 28.juni 2021
NIF-EPI02, 02