Hopp til innhold

Møtedokumenter

Referater fra LK-møter perioden 2022/2024. Se arkiv for eldre dokumenter.

Høst- oG vårmøter Langrenn

Vårmøte 2022

 Referater Langrennskomiteen 2022/2024

Hvilket møte:

Hvor:

Dato:

Møte nr. 1/2022-24 

Møte nr. 2/2022-24

 Gardermoen/Teams

Gardermoen/Teams

 28.06.22

 23.08.22

nif-epi04, 04
Foto: Hanna Johre / NTB