Hopp til innhold

Trenerrollen

Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvi- kle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.

Vi har i utviklingstrappa valgt å dele trenerollen i fire områder, basert på det utviklingstrinn/nivå utøveren befinner seg.
Her finner du faglig støtte og ressurser.

Barnetreneren:

Fagstoff

I coach kids - https://icoachkids.org/

Video

 Trenerrollen barn (Grasrot)

Trenerrollen - entusiasme og glede (Grasrot)

Trenerrollen - barn NIF

Trenerrollen - Hvem sine drømmer skal du realisere? (NIF)

Trenerrollen - Alkohol

Ungdomstreneren:

Video:

Trenerollen - foredrag Hedda Berntsen

Trenerrollen - foredrag Kjetil Andre Aamodt

Trenerrollen - #Skulle studert trenerrolen (NIH - Humor)

Juniortreneren:

Seniortreneren:

Videoarkiv felles
Trenerrollen youtube Norges Skiforbund.

Trenerrollen - Marit Breivik

Den norske idrettsmodellen - Trenerløypa

Fag felles

ICCE - International Council for Coaching Excellence -https://icce.ws/

Trenerløypa - Norges Idrettsforbund

NIF-EPI02, 02