Hopp til innhold

Snurrestafett

Løp og snurr 6 runder rundt pinnen (evt et tre eller en kjegle). Spring tilbake og veksle med neste person på laget. 3 - 4 ganger for hver deltaker. Varier på antall utøvere på hvert lag, antall ganger og distansen alt etter hvor gamle de er.

Grener:
Langrenn

Miljø:
Barmark, Gymsal

Nøkkelord:
Utholdenhet, Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert

Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede

Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr:
Kjegler, pinner, et tre, en bøtte e.l som man skal løpe rundt

Hensikt:
Utvikle evnen til høy intensitet over tid. I tillegg utvikles evnen til romorientering.

Tilpasning for funksjonshemmede:

Svaksynt - blind:
Viktig med jevnt underlag
Krever god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

NIF-EPI02, 02