Hopp til innhold

koordinasjonsløype

Intervall/koordinasjonsløype barn: Legg ut ulike oppgaver i løypa for eksempel;- Start - Kenguruhopp- Slalomløp mellom kinahatter- Hoppetau. Lengden mellom oppgavene kan bestemme lengden på intervalldraget. Flere oppgaver underveis kan også forlenge draget.

Grener:
Langrenn

Miljø:
Barmark, Gymsal

Nøkkelord:
Utholdenhet
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert

Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede

Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr:
Kinahatter hoppetau markører

Hensikt:
Utholdenhet: Gøy å trene hardt når rundløypa inneholder ulike oppgaver utøveren skal gjennomføre underveis

Tilpasning for funksjonshemmede:

Svaksynte:
Viktig med jevnt underlag, slik at det er forutsigbart for den synshemmede. 
Lurt å vise øvelsene på forhånd.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Blind:
Viktig med jevn underlag, slik at det er forutsigbart for den synshemmede.
Lurt å vise øvelsene på forhånd.
Slalomløp  mellom kinahatter er lite egnet for binde.
Krever god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Utøver med større funksjonsnedsettelse i bein eller halvsidig/ensidig lammelser,  må få tilpasset oppgaven etter hva som er mulig å få til.
F.eks kan det å hinke på et bein være vanskelig, la utøver da hoppe med begge beina. Viktig med jevnt underlag.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

NIF-EPI02, 02