Hopp til innhold

Balanse på barmark

Gå/hoppe/løpe på steiner, trær og andre naturelementer. Fokus på å lande riktig (kne over tå) og finne en god balanse i landingsøyeblikket (lavt tyngdepunkt).

Miljø:
Barmark

Nøkkelord:
Balanse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert

Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede

Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr:
Skogsområde eller lignende.

Hensikt:
Fokus på stabilisering av kne- og ankelledd

Tilpasning for funksjonshemmede:

Svaksynt:
Ikke spesielt godt egnet, men utøvere med best syn kan ved god ledsaging klare noen av øvelsene.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Blind:
Øvelsen er Ikke egnet.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsen er Ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Utøver med funksjonsnedsettelse i bein og halvsidig lammelse  kan ha utfordring med å gjennomføre øvelsen. Viktig at utøver prøver.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

NIF-EPI02, 02