Hopp til innhold

8-tallsløype

Marker to sirkler, slik at de blir et åttetall. Lag gjerne to åttetall-spor og gjennomfør stafetter. Viktig at åttetallene er store nok, slik at en får fart på skiene. Marker løypene med opptråkket spor, granbar, markører, staur o.l.

Miljø: 
Ski

Nøkkelord:
Utholdenhet, Hurtighet, Lek, Teknikk
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert

Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede

Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr:
Noe å markere et åttetall med

Hensikt:
Skiteknikk Hurtighet Utholdenhet

Alternative aktiviteteter i åttetallssporet:
 

 • kjør som vanlig rundløype med skøyting (en og en)
 • flere i løypa samtidig (jobbe i strøm)
 • forfølgelsesritt to og to (starter i hver sin ende)
 • forfølgelsesritt (mange i løypa, viktig med bredt spor)
 • intervall på tid, f eks dele gruppa i to hvor den ene gruppa jobber i 1 min, mens den andre har pause. Etter 1 min bytter gruppene

 Løypa kan gjennomføres med og uten staver

Ulike stafett-varianter:
 

 • stafett i en løype (flere i løypa samtidig)
 • stafett i to løyper (en og en i sporet)
 • stafett i to løyper (flere i løypa samtidig)
 • stafetter med staver
 • stafetter uten staver
 • baklengs-stafetter

Tilpasning for funksjonshemmede:

Svaksynt - blind:
Rundløype, konkurranser og stafett er gøy – god organisering er uhyre viktig!

 • La utøver ha et eget område parallelt med det ordinære.
 • Sammen med ledsager gå gjennom løypa før treningen starter.
 • God markering (kontrastfarger) som viser området for den svaksynte.
 • Krever god ledsaging.

Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Fordel med stort  8-tall, slik at det blir litt lengde på langsidene, slik at  utøver kan få opp litt fart.  Å sitte og ”kave” i svinger er kjedelig og demotiverende.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

NIF-EPI02, 02