Hopp til innhold

Sunt idrettsmiljø

Alle medlemmer har rett til et sunt og trygt idrettsmiljø. Vi har samlet temasider med informasjon til langrennsmiljøer. Sidene vil gi deg informasjon om forebyggende arbeid du kan tilrettelegge i ditt miljø, samt informasjon dersom du har behov for hjelp og støtte.

Sunn idrett
Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund som jobber med å fremme sunne idrettsmiljøer og forebygge spiseforstyrrelser.  

https://sunnidrett.no

Antidoping Norge
Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for ren trening og like muligheter.

https://www.antidoping.no

#Stopp
Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/

Trenerattest
Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

Skadefri.no 
På denne nettsiden finner du informasjon som har til formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett, med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak.
Skadefri.no

nif-epi04, 04