Hopp til innhold

Bilete frå området der aktiviteten vil føregå laurdag 22. mai.

Invitasjon til familiedag hopp og kombinert

Hopp og kombinertkomiteane i Sogn og Fjordane og Hordaland inviterer til familiedag på Vikafjell. Fagressursar frå NSF kjem også. Sjå invitasjon og meld dykk på.

Det vert ein innhalds- og lærerik dag på Vikafjellet når Hopp og kombinertkomiteane frå Hordaland og Sogn og Fjordane inviterer til lågterskel skidag med hoppbakkar frå K3 til K38 meter. Det vert rom for å utfalde og utfordre seg denne dagen. Tore Øvregård og Rune Rebne frå NSF kjem også. Dette vert ein stasdag!

Invitasjon Familiedag Vikafjell laurdag 22. mai

NIF-EPI03, 03