Hopp til innhold

Årets utgåve av Tertnesrennet er beklaglegvis avlyst grunna utfordringane smittevernshensyna gjev for arrangørklubben.

Tertnesrennet avlyst

Tertnes alpin avlyser årets Tertnesrenn som følge av belastningane smittevernshensyna arrangør må ta for sine friviljuge og deltakarar frå eigen klubb.

Rennet er avlyst grunna smittevernshensyn for arrangørstaben og deltakarane frå Tertnes alpin, som er anbefalt testing tilbake i Bergen. Dette er for belastande å pålegge klubbens medlemmer å gjere søndag etter arrangementet, med påfølgande ventetid for testresultat med følger som heimeskule og heimekontor/fråver i ventetida.

Denne belastninga ynskjer ikkje Tertnes alpin å påføre sine medlemmer, med foreldre som driv sine verv på dugnad. 

Klubben beklagar avgjersla, men såg ikkje alternativ til dette etter kontakt med smittevernsmyndighet i Bergen kommune.

NIF-EPI03, 03