Hopp til innhold

Endeleg får me vere med att på Nasjonale renn og meisterskap.

Nasjonale renn og fellesreiser

Langrennskomiteen i Hordaland Skikrets organiserer både overnatting og støtteapparat på våre Nasjonale renn. Nå kan du førehandspåmelde deg til overnatting og fellesopplegget.

Reise/rennplan - oppdateres utover til 19. november

Påmelding overnatting - fellesopplegg Nasjonale renn
Merk! 1 person per skjema. 

Påmeldinga er ikkje bindande, men vil vere bindande etter ein oppfølging av kvart arrangement. Herunder spesisfisering av overnattingstilbodet, ca kostnad og anna. Den oppfølginga vert gjort kontinuerleg utfrå informasjon om overnattingsstad, avbestillingsfristar og  etter kvart som arrangementa nærmar seg. 

Frist for påmelding til overnattingstilbodet og felles opplegget er 15. november. 

Informasjonen på sida med reiseplan og anna vert oppdatert undervegs framover til 19. nov. 

NIF-EPI01, 01