Hopp til innhold

Skjemaer for utøvere og trenere

Mal Utviklingsplan Norgescup
 Søknadsskjema dispensasjon Norgescup
Helseskjema som  skal fylles ut av alle utøvere som deltar internasjonalt

Fra HK ligger en forutsetning at løperen skal vurderes som en god NC A løper. Denne vurderingen skal foretas av løperens trener.

Yngre løpere kan ut fra disse forutsetningene meldes på i NC renn innenfor egen region eller der reiseavstand og tid tilsier at naboregion medfører mindre reisebelastning.

NIF-EPI01, 01
NTB Scanpix