Hopp til innhold

Hoppskrifter: Ny versjon

Det er nå kommet en ny versjon av Hoppskrifter. Dette dokumentet er retningsgivende for hvordan vi skal jobbe de neste årene. Det er nå bygd på Skiforbundets Utviklingsmodell, og det rettes til både klubber, trenere, utøvere og foreldre.

Ønsker du å vite mer, så kan du lese dokumentet her:

NIF-EPI02, 02