Hopp til innhold

7. Regionsrenn

7. Regionsrenn:

Mål:

-       Skape stor aktivitet gjennom nye rennformer.

-       Fokus på mentale og fysiske utfordringer de møter i konkurranse.

-       Fokus på utvikling framfor resultater

-       Fokus på miljø og høyt aktivitetsnivå

 

Utstyr:

Oppfordre til bruk av riktig utstyr. Helst utstyr tilpasset til kroppen, men skilengden er 140% av kroppslengde. Kan også bruke BMI regler. Kroppsnær hoppdress. I disse klassene er det ikke utstyrskontroll. Vi oppfordrer til å bruke ski tilpasset kroppsbygning.

Smøring:

Vi anbefaler ikke bruk av fluorprodukter, men ber alle om å holde seg til glidere uten fluor.  Det viktigste er at skiene har en svartpolert såle, som er behandlet med en glider uten fluor. Mellom trening og renn, kan det være lurt å legge på en hard glider som f.eks CH6 for å beholde sålen best mulig. Det er flere grunner til at vi ikke anbefaler fluorprodukter. Det ene er det helsemessige.  Det er flere rapporter som peker på fluor som vært helseskadelig. I tillegg er det svært dyrt. 

Innhold

Vi ønsker at arrangører tenker nytt, og skaper mye aktivitet. Er det renn over en helg, ønsker vi at den ene av disse dagene brukes til samling.

Reserveplan ved snømangel

Vi har sett at mange renn avlyses, og det er derfor viktig å ha en reserveplan. Lar det seg gjøre å gjøre andre aktiviteter? Terrengløp, hinderløype, gymsaler, miniski. Her er det bare fantasien som setter grenser.

Ansvarlig

   Kretsene

nif-epi04, 04
NTB Scanpix