Hopp til innhold

5. Norges Cup Hopp

MÅL

NorgesCupen er en utviklings- og læringsarena for utøvere, arrangører og  funksjonærer.

NC Elite for jenter og gutter:

-       Å øke antall utøvere som er i stand til å konkurrere om pallplasser i COC

-       Skal gi et tilbud til de utøvere som aspirerer om en plass i COC. Farten skal være lik COC, slik at de kan forberede seg til hva som venter i COC.

NC A for jenter og gutter:

-       Å øke antall utøvere som er i stand til å kjempe om pallplasser i NC Elite

-       Utviklingsarena

-       For jenter kan dette også være inngangsnivå til NC, og en læringsarena.

NC B for jenter og gutter:

-       Læringsarena

NC C for jenter og gutter:

-       Inngangsnivå til NC

-       Læringsarena

-       Arena for varig aktivitet (konkurrere på ski livet ut)

REGLER

NC er en arena for junior og seniorløpere.

Alle som deltar i NC og NM (junior og senior) er underlagt dopingreglementet, og kan bli dopingtestet uavhengig av alder. Utøvere bør ha gjennomført Ren Utøver.

NC følger FIS sitt utstyrsreglement.

Alle som deltar i NC må ha kroppsmål.  Juniorer (og yngre) skal ta nye kroppsmål hver sesong (før vinteren). Kun større mål noteres. Se også FIS retningslinjer.

I starten av ny sesong (typisk sommerperioden) kan det praktiseres overgangsordninger fra forrige sesong. Evt. overgangsordninger kunngjøres på skiforbundet.no/hopp. På utviklingsnivå NC C håndheves dressregler fleksibelt.

NC følger NSF og FIS sitt rennreglement.

 • Renngjennomføring
  • NC renn kjøres normalt i rekkefølgen Veteran, NCC, NCB, NCA, KNCA, KNCE, NCE.
  • Rekkefølgen snus i finaleomgangen til Veteran, KNCE, KNCA, NCE, NCC, NCB, NCA.
  • Alle starter i finaleomgangen, også om det er mer enn 30 utøvere i klassen.
  • Man starter i omvendt rangert rekkefølge etter resultatet i første omgang («snudde lister»).
  • NorgesCup gjennomføres normalt i Normalbakke og/eller Stor bakke. Der det er praktisk gjennomførbart hopper NC Elite og NC A i Stor bakke og NC B og NC C i Normal bakke. Da fullføres normalt alle omganger i Normalbakken før rennet fortsetter i Stor bakke.
  • Så langt det er mulig gjennomføres det to treningsomganger før rennomgang på første renndag (typisk lørdag).
  • Kvinner
   • Normalt vil det være satt opp to utviklingsnivåer for Kvinner i alle NC renn. Alle deltagere kan velge å starte på samme nivå dersom trener også mener dette er hensiktsmessig.
   • NC Kvinner Elite kan konkurrere i Stor bakke. Da skal det om mulig være satt opp NC Kvinner A i Normalbakke i samme renn.
  • Det kan med fordel settes opp klasser for juniorer og seniorer (utøvere i utviklingsnivå NC C, NC B og NC A) i Regionsrenn, også med bakkestørrelse mindre enn Normalbakke.
   • Dette gir ikke poeng i NorgesCupen, og kvalifiserer ikke til høyere utviklingsnivå.
 • Veteraner kan også delta i Norgescup-renn i egen klasse.
  • Veteranklassen har ikke krav til å følge FIS sitt utstyrsreglement når det gjelder dress, men sikkereheten skal være ivaretatt.
  • Det regnes ikke NC poeng, eller sammenlagtliste for Veteran.
 • Ved evt. diskvalifisering i første omgang (DSQ) mister man poeng fra denne omgangen, og kan starte i finaleomgangen dersom det man er diskvalifisert for er utbedret. Blir da stående med poeng fra finaleomgangen.
 • Ved evt. diskvalifisering i finaleomgangen (DSX) mister man poeng fra denne omgangen, og blir stående med poengsummen fra første omgang.
 • NorgesCup (NC) poeng deles ut etter hvert renn ut fra plassering i respektive utviklingsnivå:
 • Plass

  NC poeng

   Plass

  NC poeng

  1

  100

  16

  15

  2

  80

  17

  14

  3

  60

  18

  13

  4

  50

  19

  12

  5

  45

  20

  11

  6

  40

  21

  10

  7

  36

  22

  9

  8

  32

  23

  8

  9

  29

  24

  7

  10

  26

  25

  6

  11

  24

  26

  5

  12

  22

  27

  4

  13

  20

  28

  3

  14

  18

  29

  2

  15

  16

  30

  1

 • Om to eller flere får samme poengsum og plassering får disse NC poeng tilsvarende den delte plasseringen. (De påfølgende plassene hoppes over uten poengtildeling).
 • NC poeng tildeles alle de som deltar i rennet (også kombinertutøvere, utlendinger og kvinner som deltar med herrer).
 • 31. plass og utover får ingen NC poeng.
 • NC poeng akkumuleres sammen for både sommer og vinter.
 • Sammenlagtpremiering for hele sesongen (sommer og vinter) til:
  • 6 beste i NC Elite Herrer
  • 3 beste i NC Elite Kvinner
 • Man må være tilstede ved premieutdeling. Premier ettersendes ikke.

KVALIFISERINGSREGLER

Norgescupen har 4 utviklingsnivåer (klasser) og utøverne er fordelt i 7 grupper:

Rangering

Gruppe

Utviklingsnivå

1

WC world ranking list

NC Elite

2

COC world ranking

3

FC standing summer and winter

4

NC Elite sommer og vinter

5

NC A sommer og vinter

NC A

6

NC B sommer og vinter

NC B

7

NC C sommer og vinter

NC C

 • Utøvere med WC/SGP og COC poeng, samt utøvere med FIS poeng fra inneværende
  eller forrige sesong, er kvalifisert til å kunne delta i utviklingsnivå Elite.

  .

En sesong starter 1. mai og varer 12 måneder til ut april.

 • Utøver som ikke har deltatt i NC tidligere, og ikke har kvalifisert til annet utviklingsnivå, starter i NC C.
 • En utøver har mulighet til å kvalifisere seg for et høyere utviklingsnivå gjennom deltagelse i Norgescup. De 3 beste hver helg/tour (sum Norgescup poeng) kvalifiserer seg til ett nivå høyere. Eks: De 3 beste i NC C etter en rennhelg, kvalifiserer seg til utviklingsnivå NC B. Har noen av topp 3 allerede oppnådd dette utviklingsnivået tidligere, går ikke plassen videre til neste på listen. Dette gjelder etter hver helg/tour på NC sommer også.
 • NM og Junior NM teller også med i Norgescupen, og gir NC poeng i hhv. NC Elite og NC A.
 • En utøver beholder utviklingsnivå man er kvalifisert for ut perioden.  Dette for å unngå press om å delta på NC renn for å opprettholde nivå, og at man heller kan delta på trening eller samling når dette er best for utøvers utvikling
 • Kvinner er kvalifisert for alle Utviklingsnivå.
 • Kvinner kan i samråd med trener velge fra renn til renn hvilket Utviklingsnivå de deltar på i NorgesCup.
 • Når NC Kvinner Elite er i Stor bakke, skal trener godkjenne utøvers Utviklingsnivå.
 • Utøver, trener og sportslig leder oppfordres til å melde på i hensiktsmessig utviklingsnivå; ikke nødvendigvis høyeste nivå man er kvalifisert for.
 • KOMBINERT
 • Utøvere som i inneværende eller forrige sesong har tatt poeng i
  • Kombinert WC, kan etter forespørsel og Landslagstrener hopp sin vurdering av hoppferdigheter, stille i Utviklingsnivå Elite i hopp
  • Kombinert COC og FIS er kvalifisert for utviklingsnivå NC A i hopp
  • Kombinert klasse NC A er kvalifisert for utviklingsnivå NC B i hopp
  • Kombinert klasse NC B er kvalifisert for utviklingsnivå NC C i hopp
 • Kombinert utøvere kan kvalifisere seg for høyere utviklingsnivå gjennom deltagelse i NorgesCup hopp på lik linje med spesialhoppere.
 • Utøvere fra utlandet er velkommen til å delta i NorgesCupen og deltar på lik linje med norske utøvere så lenge forsikring / lisens er ivaretatt. Disse er kvalifisert for NC A, og oppfordres til å melde seg på i hensiktismessig utviklingsnivå ut fra deres ferdighet.
 • Utenlandske utøvere med FIS/COC/SGP/WC poeng fra inneværende eller foregående sesong er kvalifisert til å starte i NC Elite.
 • Landslagsledelsen kan gi yngre utøvere dispensasjon, og omplassere utøvere til annet utviklingsnivå enn de er kvalifisert for, i uttaksrenn til internasjonal deltakelse.
 • Om NSF ønsker å se aktuelle Junior-VM utøvere vil det være mulig å kunne gi disse dispensasjon til å delta i utviklingsnivå Elite i renn der vurdering til Junior-VM er aktuelt.
 • En sesong deles inn i to perioder: NC sommer og NC vinter.
 • Utøvere pr. utviklingsnivå justeres til et bestemt antall foran hver periode, altså to ganger pr sesong:
  • Inndeling i utviklingsnivå på starten av en sesong før NC sommer er basert på rangeringslisten etter avslutning av forrige sesong.
  • Rangering etter NC sommer sammenlagt danner grunnlaget for rangering og kvalifisering til utviklingsnivå for starten av NC vinter.
  • Antall utøvere pr. utviklingsnivå begrenses til:

                    NC Elite          25 utøvere
                    NC A                20 utøvere
                    NC B                20 utøvere
                    NC C                øvrige utøvere

-     Om det ved sesongstart vinter eller sommer er flere enn 25 utøvere som oppfyller kriteriet for å være kvalifisert til utviklingsnivå Elite ut fra FIS/COC/WC/SGP poeng inneværende eller foregående sesong, vil antallet i Elite utvides tilsvarende.

-     Utøvere som ikke tar poeng i løpet av en periode vil rykke en gruppe ned på rangeringen til neste periode.

-     Utøvere som ikke har deltatt i renn foregående to perioder (sommer og vinter), og som ikke har løst lisens, vil tas ut av rankinglista.

-     Utøvere som har vært skadet gjennom foregående periode(r), vil normalt følge samme regler som andre utøvere ved justernig av utviklingsnivå ved periodestart. Det vil sammen med trener kunne bli gjort en vurdering ift. kvalifisert utviklingsnivå ved retur fra skade.

DELTAGELSE I NORGESCUP FOR ALDERSBESTEMTE UTØVERE

Aldersbestemt utøver som av teamtrener er vurdert til å beherske bakkestørrelsen og at det er hensiktsmessig for utviklingen kan delta i NorgesCup forutsatt at:

• Deltagelse i NC ikke er i konflikt med deltagelse i regionalt eller nasjonalt renntilbud for aldersklassen. Da skal man delta i aldersbestemt renn.
• Utøver må være i 15- eller 16-årsklassen.
• Utøver fra 15-årsklassen kan delta på inntil i 1 NC rennhelg sommer og 2 NC rennhelger vinter.
• Utøvere fra 15- og 16-årsklassene bør hoppe 85% av lengden til vinneren av utviklingsnivå i samme renn (Om vinner hopper 95 m, bør man hoppe 81 meter)
• Utøvere som skal delta i NorgesCup, skal gjennomføre e-læringen på Ren Utøver.

Ansvarlig:
            Ståle Villumstad

nif-epi04, 04
NTB Scanpix