Hopp til innhold

6. Hovedrenn

Hovedrenn for sesongen 2019/2020

26.10             NM Normalbakke 2019 individuelt Midtstuen
27.10              NM Normalbakke 2019 lag Midtstuen
05.01              HOPPSPORTENS DAG
11.01              JR NM Kvinner Liten bakke individuelt og lag, IKKE TILDELT
24. - 25.01   Nordisk Juniorlandskamp, Falun, SWE
01. - 02.02   Hopptreff - Renn, Aktivitetssamling og Lagkonkurranse, IKKE TILDELT (13 - 16 år)
07. - 09.02   JR NM Normalbakke, Laghopp og Storbakke, Rena
21. - 23.02   Hovedlandsrennet Lierberget (15 og 16 år)
28.02-01.03 Solan Gundersens Vinterleker, Alvdal (12, 13 og 14 år)
26.03            NM Normalbakke 2020 individuelt, Lysgårdsbakken, Lillehammer
27.03            NM Normalbakke 2020 lag, Lysgårdsbakken, Lillehammer
28.03            NM Storbakke, Lysgårdsbakken, Lillehammer

Hovedrenn for sesongen 2018/2019

10.11             NM Normalbakke individuelt Midtstuen
11.11              NM Normalbakke lag Midtstuen
05. - 06.01   NM Liten bakke kvinner individuelt og lag, Tunåsen, Bulken, Voss
14.01             Junior NM Stor bakke, Granåsen, Trondheim
15.01             NM Stor bakke, Granåsen, Trondheim
25. - 26.01   Nordisk Juniorlandskamp, Otepää, EST
02. - 03.02  Hopptreff - Renn, Aktivitetssamling og Lagkonkurranse, Lierberget (13 - 16 år)
02. - 03.02   JR NM Normalbakke og Laghopp, Bavallen, Voss
22. - 24.02   Solan Gundersens Vinterleker, Alvdal (12, 13 og 14 år)
01. - 03.03   Hovedlandsrennet Jordalen, Gålå, Nord-Fron (15 og 16 år)

Startberettigelse

Startberettigelse NM Stor bakke senior

Det kan starte inntil 75 deltagere i kvalifiseringen til NM Stor bakke Menn.

De 50 beste fra kvalifiseringen starter i 1. omgang. Dette inkluderer de 5 høyest rangerte løperne etter rankinglisten som er forhåndskvalifisert.

De som er startberettiget til kvalifiseringen er:

 • Alle utøvere kvalifisert for utviklingsnivå Elite og A. 
 • Kombinertutøvere som etter søknad er godkjent av NSF hopp. Søknad må være mottatt av NSF hopp senest en uke før rennets påmeldingsfrist. 
 • Junior utøvere og eldre fra andre utviklingsnivå med NC poeng fra inneværende sesong, oppad begrenset til 75 ihht. rankinglisten på påmeldingstidspunktet.

Evt. forfall blant de som er startberettiget, erstattes ikke av nye utøvere nedover på rankinglisten.

 Startberettigelse NM Normal bakke senior

Det kan starte inntil 100 deltagere i hhv. Menn og Kvinner under NM Normal bakke.

Ved TV sendt renn vil det være en kvalifisering, slik at de 50 beste fra denne deltar i selve rennet.

De som er startberettiget er:

 • Alle utøvere kvalifisert for utviklingsnivå Elite og A.
 • Kombinertutøvere som etter søknad er godkjent av NSF hopp. Søknad må være mottatt av NSF hopp senest en uke før rennets påmeldingsfrist.
 • Alle utøvere fra andre utviklingsnivå med NC poeng fra inneværende sesong, oppad begrenset til 100 ihht. rankinglisten på påmeldingstidspunktet.

Evt. forfall blant de som er startberettiget, erstattes ikke av nye utøvere nedover på rankinglisten.

I lagkonkurransen skal kretslag bestå av Menn og Kvinner som er startberettiget i NM Normalbakke.

Skikrets som mangler en løper for å kunne stille et førstelag i kretslagskonkurransen, kan søke om deltagelse for utøvere med NC poeng fra inneværende sesong, men som ikke om blant de 100 best rangerte.

Disse løperne får da også starte i den individuelle konkurransen av NM Normalbakke, og kan gjøre gi mer enn 100 startende.

Startberettigelse NM Liten bakke senior

Det kan starte inntil 100 deltagere i NM Liten bakke Kvinner.

De som er startberettiget er:

 • Alle utøvere kvalifisert for utviklingsnivå Elite og A.
 • Kombinertutøvere som etter søknad er godkjent av NSF hopp.
 • Alle utøvere fra andre utviklingsnivå med NC poeng fra inneværende sesong, oppad begrenset til 100 ihht. rankinglisten på påmeldingstidspunktet.
 • Utøvere i 15- og 16-årsklassen som behersker bakkestørrelsen, og som etter søknad fra trener er godkjent av NSF hopp.

Søknader må være mottatt av NSF hopp senest en uke før rennets påmeldingsfrist

Startberettigede til det individuelle rennet er også startberettiget til lagkonkurransen for Kvinner.

Evt. forfall blant de som er startberettiget, erstattes ikke av nye utøvere nedover på rankinglisten.

Startrekkefølge

I individuelle Norgesmesterskap starter utøverne i kvalifiseringen og 1. omgang seedet omvendt av rankingen innenfor hver av gruppene:

 • Gruppe 1: Løpere med NC poeng på utviklingsnivå under A
 • Gruppe 2: Løpere fra utviklingsnivå A
 • Gruppe 3: Løpere fra kombinert, godkjent av NSF hopp (trekkes)
 • Gruppe 4: Løpere fra utviklingsnivå Elite
 • Gruppe 5: Forhåndskvalifiserte, 5 løpere

De 30 beste etter 1. omgang starter i omvendt rangert rekkefølge i finaleomgangen.

Startberettigelse NM junior

NM junior hopp Normal bakke er åpent for Menn Junior og Kvinner Junior.

NM junior hopp Stor bakke er åpent for Menn Junior.

 • Alle utøvere i junior alder (17-20 årsklassene).
 • Yngre løpere enn junior som oppfyller kravene til å starte i senior NM er også startberettiget til junior NM.
 • Det kan søkes om starttillatelse til yngre løpere, men hovedregelen skal være at den kun innvilges i sammenheng med kretser som mangler en løper til lagmesterskapet. Disse løperne får da også starte i den individuelle konkurransen.

Startrekkefølge NM Junior

Alle startberettigede deltar i 1. omgang i følgende rekkefølge:

 • Gruppe 1: Løpere uten NC poeng inneværende sesong. Rekkefølge trekkes. 
 • Gruppe 2: Kombinertløpere uten NC poeng i spesielt hopp. Rekkefølge trekkes.
 • Gruppe 3: Løpere med NC poeng. Seedes i omvendt rekkefølge av rankinglisten på påmeldingstidspunktet.
 • Gruppe 4: Løpere fra utviklingsnivå Elite: Starter i omvendt rekkefølge av rankinglisten på påmeldingstidspunktet med den best seedede til slutt.

I finaleomgangen starter de 30 beste løperne i omvendt rekkefølge av resultatet fra 1. omgang.

LAGKONKURRANSER

Kretslag i senior NM består av 4 utøvere (av begge kjønn).

Kretslag i junior NM består av 3 utøvere (av begge kjønn).

Kretslag i senior NM Kvinner består av 2 utøvere som er startberettiget i NM Kvinner Liten bakke.

Hver skikrets kan stille med flere lag. Lagene må være komplette.

Løpere som ikke deltar på kretslag kan danne mix-lag sammen med løpere fra andre kretser og delta utenfor konkurranse.

STARTREKKEFØLGE LAGKONKURRANSER

Startrekkefølgen i NM lag er først mix-lag, så nye lag (som ikke deltok foregående år), deretter kretslagene i omvendt rekkefølge av fjorårets resultat.

nif-epi04, 04
NTB Scanpix