Hopp til innhold

4.Kriterier uttak internasjonale renn

Kriterier uttak internasjonale renn 2019/20

For alle internasjonale renn i regi av FIS er det regler som beskriver hvor mange kvoteplasser hver nasjon har på ulike typer renn.

All påmelding skjer via Norges Skiforbund som disponerer kvoteplassene, og gjør uttak til disse.

Uttak til internasjonale renn vil normalt offentliggjøres som nyhetsartikkel på skiforbundet.no/hopp onsdag i forkant av rennet laget er tatt ut til. Laget kan av ulike årsaker endres, og er ikke endelig før det er offentliggjort. Informasjon om uttak skal ikke kommuniseres ut av utøvere eller andre før det er offentliggjort av NSF.

WC / SGP

De utøvere som til enhver tid hopper best.

Startberettigelse fordrer at utøver har WC/SGP poeng eller COC poeng i inneværende eller foregående sesong. For å delta i skiflygingsrenn må man ha SGP/WC poeng.

Normal kvote: 6 utøvere + 6 ekstra i nasjonal kvote i 2 WC renn arrangert i Norge pr. sesong.

Cup- og kvoteregler:      WC menn  WC KVINNER

Tilleggskvote: Menn kan oppnå en ekstra kvoteplass i WC basert på prestasjoner i COC forrige periode. KvoteR nåværende periode                           

WC renn 2019/20

Denner sesongen er det VM i Skiflyging.

VM Skiflyging Planica

Ansvarlig for innstilling: Alexander Stöckl og Christian Meyer

COC

De utøvere som gjennom Norgescup og andre renn (COC og FIS Cup) viser til resultater som kvalifiserer til COC. I tillegg vil det også bli tatt ut utøvere til noen renn som er med for å lære.

Normal kvote: 6 utøvere + 6 ekstra i nasjonal kvote i 2 COC renn arrangert i Norge pr. sesong.

For denne sesongen planlegges nasjonal kvote benyttet under COC-W og COC-M Lillehammer (sommer), samt COC-W Notodden og COC-M Vikersund.

Cup- og kvoteregler:      COC Menn  COC KVINNER

Tilleggskvote: Menn kan oppnå en ekstra kvoteplass i COC basert på prestasjoner FIS forrige periode. KVOTER NÅVÆRENDE PERIODE   

COC renn 2019/20

Ansvarlig for innstilling: Andreas Vilberg

FIS

Startberettigelse i FIS Cup vil normalt fordre at man har tatt poeng i NorgesCupen på utviklingsnivå NC A.

NSF benytter i liten grad kvotene på FIS Cup og andre renn i FIS regi på nivåene under COC og WC utenfor Norge. NSF står ansvarlig for utøvernes kvalifikasjoner og evne til å hoppe i aktuell bakkestørrelse.

Evt. deltagelse i disse rennene skal være ihht. Skiforbundets Utviklingsmodell (SUM), og henvendelse om deltagelse må komme skriftlig fra utøvers team/klubb med sportslig begrunnelse og dokumentasjon på kvalifikasjoner ift. bakkestørrelse.

Ferdig utfylt «Entry form» skal også vedlegges henvendelsen. Her må det fremkomme hvem som er asvarlig leder og trener under rennet med kontaktinformasjon.

Ved søknad fra flere kvalifiserte utøvere enn kvoten for det aktuelle rennet, er det NSF som gjør uttak av de som kan delta.

Utøvere som skal starte i FIS renn må signere Athletes declaration skjema og få registrert FIS code gjennom Norges Skiforbund.

Normal kvote i FIS Cup: 10 utøvere + 10 ekstra i nasjonal kvote i 2 FIS Cup renn arrangert i Norge pr. sesong.

Nasjonal kvote gjelder i praksis for Menn på Notodden, mens det ikke er FIS Cup for Kvinner i Norge i år.

Cup- og kvoteregler:      FIS CUP Menn  FIS CUP KVINNER

FIS Cup Notodden

ARRANGØR  ARRANGEMENT

Uttak til FIS Cup Notodden blir gjort på bakgrunn av resultater i NC og internasjonale renn fra og med sommersesongen til og med NC Huka og COC Vikersund, inkludert NM Normal bakke.

Startberettigelse i FIS Cup vil normalt fordre at man har tatt poeng i NorgesCupen på utviklingsnivå NC A.

Ansvarlig for innstilling: Trenerne på Toppidrettssatsingen

JUNIOR VM

28.02 - 08.03   Junior VM, Oberwiesenthal, FIN

ARRANGØR Arrangement

Utøvere til Junior VM blir tatt ut gjennom resultater i følgende renn i prioritert rekkefølge:

 1. WC
 2. COC
 3. NC

Laget vil bestå av 5 menn og inntil 5 kvinner født 2000 - 2004.

Menn trenger ikke bli tatt ut til FIS Cup Notodden for å være aktuelle.

Alle renn til og med Junior NM på Rena teller i uttaket. NC Molde kan også bli aktuell. Det legges mest vekt på de siste rennene.

Ansvarlig for innstilling til Hoppkomiteen er:

 Henning Stensrud, Line Jahr og Rune Rebne

YOG  / EYOF

Hoppkonkurransene under YOG Lausanne, SUI vil foregå i Les Tuffes, Jura som faktisk ligger rett over grensa i Frankrike. Det er en nylig ombygget K81 hoppbakke i Prémanon der det sist vinter var WC for kvinner. Line Jahr og Erik Renmælmo er med som trenere fra NOR.

YOG Lausanne 2020  Avholdes 15.-23. januar 2020.

Uttakskriterier / prosess for gutter

 • Prestasjoner fram til nå
 • NorgesCuprenn i hopp fram til 10. desember
  • NC Trondheim (sommer)
  • NC Falun (vinter)
  • NC Huka (vinter)
 • NM (for de som er kvalifisert)
 • Testrenn om nødvendig
 • Formkurve vektlegges
 • Det må benyttes reglementert utstyr
 • De som er født i 2004 får av landslagsledelsen starttillatelse i NC i Trondheim, og så lenge de er med i prosessen

Aktuelle kandidatene deltar på samme utviklingsnivå (NC A) i NC Falun og NC Huka.

Uttaksprosess for jenter

 • Følgende renn er med i kriteriene for jentene:
  • NC sommerhoppuka 22.-25. august
  • NC Lillehammer 07.-08. september
  • (NC Midtstuen 21.-22. september)
 • Endelig uttakssamling
  • RAW AIR Girls samling Jordalen/Lillehammer 30. november til 01. desember

For både gutter og jenter gjelder at

 • Skiforbundet innstiller 2 gutter og 2 jenter til Olympiatoppen innen 10. desember.
 • OLT gjennomgår helseskjemaer og kosttilskuddsskjemaer og offentliggjør uttak 15.desember.
 • 18-19 desember 2019 er det en obligatorisk pre-camp for de uttatte.

Neste EYOF er i FIN neste sesong:

EYOF  EYOF Voukatti 2021

Nordisk juniorlandskamp

24. - 25.01   Nordisk Juniorlandskamp, Falun, SWE.

ArrangøRSTED   Invitasjon (med program)   Regler

Utøvere blir tatt ut på bakgrunn av resultater i NorgesCup hopp, internasjonale renn og en total vurdering. Se også Junior VM. Utøvere tatt ut til Junior VM og YOG er ikke aktuelle for Nordisk Juniorlandskamp.

Laget vil bestå av inntil 5 gutter født 2002 - 2004 og inntil 4 jenter født 2000 - 2004. 

Leder av komiteen som innstiller til Hoppkomiteen er:

Rune Rebne og Svein Olav Brurud

FIS YOUTH

Oppdatert 15.06.2018

NSF Hopp har på bakgrunn av SUM valgt å ikke arrangere internasjonale renn for denne aldersgruppen, og heller ikke sende utøvere til slike konkurranser i utlandet. FIS Youth er for utøvere i 13-15 årsklassene, og disse er normalt på utviklingsnivå «tren for å trene» hvor det å konkurrere har underordnet fokus. Det er lite hensiktsmessig å bruke ressurser på  å konkurrere internasjonalt.

Som for andre FIS renn er det NSF som disponerer kvoteplasser og står for påmelding. NSF står ansvarlig for utøvernes kvalifikasjoner og evne til å hoppe i aktuell bakkestørrelse (jfr. FIS regelverk).

Evt. deltagelse i disse rennene skal være ihht. Skiforbundets Utviklingsmodell (SUM), og henvendelse om deltagelse må komme skriftlig fra utøvers team/klubb med sportslig begrunnelse og dokumentasjon på kvalifikasjoner ift. bakkestørrelse. Ferdig utfylt «Entry form» skal også vedlegges søknaden for anvendelse dersom søknad innvilges.

Liste over alle aktive hoppere fra NOR med FIS kode

NIF-EPI03, 03
NTB Scanpix