Hopp til innhold

4.Kriterier uttak internasjonale renn

Kriterier uttak internasjonale renn

For alle internasjonale renn i regi av FI er det regler som beskriver hvor mange kvoteplasser hver nasjon har på ulike typer renn.

All påmelding skjer via Norges Skiforbund som disponerer kvoteplassene, og gjør uttak til disse.

Uttak til internasjonale renn vil normalt offentliggjøres som nyhetsartikkel på skiforbundet.no/hopp onsdag i forkant av rennet laget er tatt ut til. Laget kan av ulike årsaker endres, og er ikke endelig før det er offentliggjort. Informasjon om uttak skal ikke kommuniseres ut av utøvere eller andre før det er offentliggjort av NSF.

WC / SGP

De utøvere som til enhver tid hopper best.

Startberettigelse fordrer at utøver har WC/SGP poeng eller COC poeng i inneværende eller foregående sesong.

Normal kvote: 6 utøvere + 6 ekstra i nasjonal kvote i 2 WC renn arrangert i Norge pr. sesong.

Cup- og kvoteregler står beskrevet i dokumenter for respektive Cup under RULES på FIS sine sider: FIS Ski jumping

Tilleggskvote: Menn kan oppnå en ekstra kvoteplass i WC basert på prestasjoner i COC forrige periode. KvoteR nåværende periode Under avsnittet QUOTAS.                 

Søkbar oversikt over FIS renn på alle nivåer finner man på FIS KALENDER  

 

Ansvarlig for innstilling: Alexander Stöckl og Christian Meyer

COC

De utøvere som gjennom NorgesCup og andre renn (COC og FIS Cup) viser til resultater som kvalifiserer til COC. I tillegg vil det også bli tatt ut utøvere til noen renn som er med for å lære.

Normal kvote: 6 utøvere + 6 ekstra i nasjonal kvote i 2 COC renn arrangert i Norge pr. sesong (sommer og vinter).

For denne sesongen planlegges nasjonal kvote benyttet under COC-W og COC-M Lillehammer på sommer og Vikersund på vinter.

Cup- og kvoteregler finner man i COC dokumentene unde RULES på FIS sine sider.  FIS SKI JUMPING 

Tilleggskvote: Menn kan oppnå en ekstra kvoteplass i COC basert på prestasjoner FIS forrige periode.

Ansvarlig for innstilling: Bine Norcic/Clas Brede Bråthen (M) og Line Jahr/Christian Meyer (K)

FIS

Startberettigelse i FIS Cup vil normalt fordre at man har tatt poeng i NorgesCupen på utviklingsnivå NC A.

NSF benytter i liten grad kvotene på FIS Cup og andre renn i FIS regi på nivåene under COC og WC utenfor Norge. NSF står ansvarlig for utøvernes kvalifikasjoner og evne til å hoppe i aktuell bakkestørrelse.

Evt. deltagelse i disse rennene skal være ihht. Skiforbundets Utviklingsmodell (SUM), og henvendelse om deltagelse må komme skriftlig fra utøvers team/klubb med sportslig begrunnelse og dokumentasjon på kvalifikasjoner ift. bakkestørrelse.

Ferdig utfylt «Entry form» skal også vedlegges henvendelsen. Her må det fremkomme hvem som er asvarlig leder og trener under rennet med kontaktinformasjon.

Ved søknad fra flere kvalifiserte utøvere enn kvoten for det aktuelle rennet, er det NSF som gjør uttak av de som kan delta.

Utøvere som skal starte i FIS renn må signere Athletes declaration skjema og få registrert FIS code gjennom Norges Skiforbund.

Normal kvote i FIS Cup: 10 utøvere + 10 ekstra i nasjonal kvote i 2 FIS Cup renn arrangert i Norge pr. sesong.

Nasjonal kvote gjelder i praksis for Menn på FC Notodden, mens det ikke er FIS Cup for Kvinner i Norge i år.

FIS Cup Notodden

ARRANGØR 

Uttak til FIS Cup Notodden blir gjort på bakgrunn av resultater i NC og internasjonale renn fra og med sommersesongen til og med renn fram til FC rennet.

Startberettigelse i FIS Cup vil normalt fordre at man har tatt poeng i NorgesCupen på utviklingsnivå NC A.

Ansvarlig for innstilling: Trenerne på Landslaget

JUNIOR VM

Kriterier for uttak til VM Junior i Canada er sendt trener på team.

Arrangør

Ansvarlig for innstilling til Hoppkomiteen er:

 Espen Røe og Line Jahr

 

 

YOG  / EYOF

Neste YOG er i Gangwon i SørKorea i 2024.

 

EYOF er i ITA/SLO:

EYOF  EYOF 2023 Hoppingen vil være i Planica.

Nordisk juniorlandskamp     

17. - 19.02.2023   Nordisk Juniorlandskamp, Jyväskylä, FIN.

ArrangøR   Invitasjon   Regler

Utøvere blir tatt ut på bakgrunn av resultater i NorgesCup hopp, internasjonale renn og en total vurdering. Se også Junior VM.

Laget vil i bestå av inntil 4 gutter og inntil 4 jenter. 

Leder av komiteen som innstiller til Hoppkomiteen er:

Line Jahr og Tore Øvregård

FIS YOUTH

Oppdatert 15.06.2018

NSF Hopp har på bakgrunn av SUM valgt å ikke arrangere internasjonale renn for denne aldersgruppen, og heller ikke sende utøvere til slike konkurranser i utlandet. FIS Youth er for utøvere i 13-15 årsklassene, og disse er normalt på utviklingsnivå «tren for å trene» hvor det å konkurrere har underordnet fokus. Det er lite hensiktsmessig å bruke ressurser på  å konkurrere internasjonalt.

Som for andre FIS renn er det NSF som disponerer kvoteplasser og står for påmelding. NSF står ansvarlig for utøvernes kvalifikasjoner og evne til å hoppe i aktuell bakkestørrelse (jfr. FIS regelverk).

Evt. deltagelse i disse rennene skal være ihht. Skiforbundets Utviklingsmodell (SUM), og henvendelse om deltagelse må komme skriftlig fra utøvers team/klubb med sportslig begrunnelse og dokumentasjon på kvalifikasjoner ift. bakkestørrelse. Ferdig utfylt «Entry form» skal også vedlegges søknaden for anvendelse dersom søknad innvilges.

Liste over alle aktive hoppere fra NOR med FIS kode

NIF-EPI02, 02
NTB Scanpix