Hopp til innhold

Arrangementsutvalget

Medlemmer av arrangementsutvalget 2015-2016

 

Arrangementsutvalget består av:

Leder         : Ole Walseth             ole.walseth@getmail.no         900 76860

Reglement : Geir Steinar Loeng geir.s.loeng@gmail.com         915 41424

Oppsett       : Trond Bysveen        trondmurer@yahoo.no          959 08724

Sportsadmin: Frode Haugseth      frode.haugseth@hebb.no      902 31010

Utdanning   : Tom Normann        tom.normann@ntebb.no       473 85915

Kombinert   : Per Tommy Enger  pt_enger@hotmail.com         404 00105

Arrangementet sorterer organisatorisk under arrangement i NSF hopp og har som hovedoppgaver å arbeide med utdanning av sentrale funksjoner i arrangement som TD, dommere, utstyrskontrollører, videomålere og måldommersjefer.

Andre sentrale oppgaver er terminlistearbeidet for hopp og kombinert samt oppsett av TD og dommere.

Utvalget innstiller også kandidater til internasjonale oppdrag samt kandidater til FIS grader.

Arrangementsutvalget er forbundets sentrale dommerutvalg og har hovedansvaret for kontakt og kommunikasjonen med skikretsenes dommerutvalg.

NIF-EPI02, 02
NTB Scanpix