Hopp til innhold

Arrangementsutvalget

Medlemmer av arrangementsutvalget fra 2018

 

Leder Ståle Villumstad stale.villumstad@skiforbundet.no 959 85 162
Obman Ole Walseth walseth.ole@gmail.com 900 76 860
Reglement Geir Steinar Loeng geir.s.loeng@gmail.com 915 41 424
Oppsett Dommere Trond Bysveen trondmurer@yahoo.no 959 08 724
Oppsett TD/funksjonærer Erlend Lein erlendlein@hotmail.com 957 62 974
SportsAdmin / lister Frode Haugseth frode.haugseth@hebb.no 902 31 010
Utdanning, leder Tom Normann tom.normann@ntebb.no 473 85 915
Utdanning, medlem  Jørn Larsen  j75larsen@gmail.com  482 10 043
       
Utstyrskontroll Erlend Lein erlendlein@hotmail.com 957 62 974
Videomåling Frode Haugseth frode.haugseth@hebb.no 902 31 010
Resultatservice (eHopp/K-Jump) Kjell Tore Lerbakken ktlerbak@online.no 951 33 739
       

Arrangementet sorterer organisatorisk under arrangement i NSF hopp og har som hovedoppgaver å arbeide med utdanning av sentrale funksjoner i arrangement som TD, dommere, utstyrskontrollører, videomålere og måldommersjefer.

Andre sentrale oppgaver er terminlistearbeidet for hopp samt oppsett av TD og dommere.

Utvalget innstiller også kandidater til internasjonale oppdrag, samt kandidater til FIS grader.

Arrangementsutvalget er forbundets sentrale dommerutvalg og har hovedansvaret for kontakt og kommunikasjonen med skikretsenes dommerutvalg.

nif-epi04, 04
NTB Scanpix