Hopp til innhold

For TD og dommere

TD og dommeroppsett 

Forfall dommeroppdrag til NC meldes til eget dommerutvalg og Trond Bysveen. Forfall fra TD, utstyrskontrollører og videoperatører  og andre oppdrag meldes til Trond Bysveen eller Ole Walseth.

Trond Bysveen 95 90 87 24 trondmurer@yahoo.no
Ole Walseth 90 07 68 60 ole.walseth@getmail.no

TD og dommeroppsett vinter 2017-2018 (oppdatert 15.03.2018)

Oppsett Tidligere sesonger

 

Dokumenter

FIS TD og dommere

Rutine for behandling av reiseregninger og utleggsregning

Sentralt oppnevnte funksjonærer skal bruke godkjent reiseregning og utleggsregning. Finnes nederst i informasjonen

  • Reiseregningen skal benyttes til kjøring, parkering, piggdekkgebyr og bompenger.
  • Utleggsregningen skal benyttes til alle andre utlegg.
  • Reise- og utleggsregning må være godkjent av rennets TD. 

Reise- og utleggsregning med underbilag kan scannes og sendes på E-post til: stale.villumstad@skiforbundet.no
For de som må sende reise- og utleggsrening pr post benytt følgende adresse:
Norges Skiforbund
v/Ståle Villumstad
0840 Oslo

  • Reise- og utleggsregninger må sendes uten unødig opphold. Hovedregelen er første arbeidsdag etter at oppdraget er fullført.
  • Reiseregninger og utleggsregninger som ikke er mottatt i henhold til denne rutinen senere enn den 10 måneden etter oppdraget kan ikke påregnes betalt.
  • Feil og/eller mangelfullt utfylte regninger sammen med manglende underbilag kan ikke påregnes betalt.

Mal utleggsregning Mal kjøregodtgjørelse

NIF-EPI02, 02
NTB Scanpix