Hopp til innhold

For TD og dommere

TD og dommeroppsett 

Forfall til dommeroppdrag til NC meldes til leder i dommerutvalg i egen skikrets og Trond Bysveen. 

Forfall fra TD, utstyrskontrollører, videoperatører og andre oppdrag meldes til Erlend Lein.

Dommeroppsett Trond Bysveen 959 08 724 trondmurer@yahoo.no
TD/funksjonærer Erlend Lein 957 62 974 erlendlein@hotmail.com

Kontaktinformasjon til dommerutvalgene: Dommerutvalg pr. skikrets i Norges Skiforbund  30.10.2018 (pdf-fil)

TD og Dommeroppsett sommer 2021 Versjon 4 08.09.2021

 

TD OG DOMMEROPPSETT 2020/2021 Versjon 4 oppdatert 26.01.2021

Oppsett Tidligere sesonger

 Dokumenter

FIS TD og dommere

Rutine for behandling av reiseregninger og utleggsregning

Visma

Skiforbundet går nå over til å bruke Visma for kjøregodtgjørelse og utleggsregninger. Sentralt oppnevnte funksjonærer og dommere vil fortløpende bli registrert med bruker, og skal da heretter levere via dette systemet. Man tar bilde av kvitteringer og registrerer kjørelengde. Det skal benyttes km sats 3,50.

Instruksjon for bruk av Visma expense Brukerveiledning.

Sentralt oppnevnte funksjonærer skal bruke godkjent reiseregning og utleggsregning. Finnes nederst i informasjonen

  • Reiseregningen skal benyttes til kjøring, parkering, piggdekkgebyr og bompenger.
  • Utleggsregningen skal benyttes til alle andre utlegg.
  • Reise- og utleggsregning skal godkjennes av rennets TD. 

Reise- og utleggsregning med underbilag kan scannes og sendes via Visma.

Kontaktperson i NSF Hopp er  stale.villumstad@skiforbundet.no
For de som må sende reise- og utleggsrening pr post benytt følgende adresse:
Norges Skiforbund
v/Ståle Villumstad
0840 Oslo

  • Reise- og utleggsregninger må sendes uten unødig opphold. Hovedregelen er første arbeidsdag etter at oppdraget er fullført.
  • Reiseregninger og utleggsregninger som ikke er mottatt i henhold til denne rutinen senere enn den 10 måneden etter oppdraget kan ikke påregnes betalt.
  • Feil og/eller mangelfullt utfylte regninger sammen med manglende underbilag kan ikke påregnes betalt.

Mal utleggsregning Mal kjøregodtgjørelse

NIF-EPI02, 02
NTB Scanpix