Hopp til innhold

For TD og dommere

TD og dommeroppsett 

Endret pr. 20.02.17.

HUSK: klikk på åpne og når du får opp passord, klikker du cancel!


Forfall  dommeroppdrag til NC meldes til eget dommerutvalg og Trond Bysveen.

Forfall fra TD, utstyrskontrollører og videoperatører  og andre oppdrag meldes til:
Trond Bysveen, 95 90 87 24, trondmurer@yahoo.no
Ole Walseth, 90 07 68 60, ole.walseth@getm

TD og dommeroppsett 2016-2017 pr. 20.02.17.

TD og dommeroppsett vinter 2015-2016 pr 23.02.16.

TD og dommeroppsett vinter 2014-2015 (excel-fil)
TD og dommeroppsett sommer 2014 (excel-fil)
TD og dommeroppsett vinter 2013-2014 (excel-fil)
TD og dommeroppsett sommer 2013 (excel-fil)
TD og dommeroppsett vinter 2012-2013 (excel-fil)

Dommerutvalg i Norges Skiforbund  21.10 15 (pdf-fil)

Dokumenter

Stilnorm oversettelse 2014 med rettelser
Dommerkriterier for trekk - engelsk - norsk 01.10.2014
TD rapport (excel-fil)
(Link til rennregler, retningslinjer med mer)

Etiske retningslinjer

FIS TD og dommere

Nominasjon FIS TD og dommere 2016-2017.

NSF FIS TD og dommere adresseliste.

Krav til TD og dommerutdanning (pdf-fil)

Dokumentarkiv fis-ski.com

Rutine for behandling av reiseregninger og utleggsregning

Sentralt oppnevnte funksjonærer skal bruke godkjent reiseregning og utleggsregning. Finnes nederst i informasjonen

  • Reiseregningen skal benyttes til kjøring, parkering, piggdekkgebyr og bompenger.
  • Utleggsregningen skal benyttes til alle andre utlegg.

Reise- og utleggsregning med underbilag kan scannes og sendes på E-post til:

morten.lein@skiforbundet.no

Reise- og utleggsregning må være godkjent av rennets TD.

For de som må sende reise- og utleggsrening pr post benytt følgende adresse:

Norges Skiforbund
v/ Morten Lein
0840 Oslo

Reise- og utleggsregninger må sendes uten unødig opphold. Hovedregelen er første arbeidsdag etter at oppdraget er fullført.

Reiseregninger og utleggsregninger som ikke er mottatt i henhold til denne rutinen senere enn den 10 måneden etter oppdraget kan ikke påregnes betalt.

Feil og/eller mangelfullt utfylte regninger sammen med manglende underbilag kan ikke påregnes betalt.

Mal utleggsregning.

Mal kjøregodtgjørelse.

NTB Scanpix