Hopp til innhold

For TD og dommere

TD og dommeroppsett 

Forfall til dommeroppdrag til NC meldes til leder i dommerutvalg i egen skikrets og Trond Bysveen. 

Forfall fra TD, utstyrskontrollører, videoperatører og andre oppdrag meldes til Erlend Lein.

Dommeroppsett Trond Bysveen 959 08 724 trondmurer@yahoo.no
TD/funksjonærer Erlend Lein 957 62 974 erlendlein@hotmail.com

Kontaktinformasjon til dommerutvalgene: Dommerutvalg pr. skikrets i Norges Skiforbund  30.10.2018 (pdf-fil)

TD og dommeroppsett vinter 2018/2019 (Oppdatert 17.11.2018)

Oppsett Tidligere sesonger

 Dokumenter

FIS TD og dommere

Rutine for behandling av reiseregninger og utleggsregning

Sentralt oppnevnte funksjonærer skal bruke godkjent reiseregning og utleggsregning. Finnes nederst i informasjonen

  • Reiseregningen skal benyttes til kjøring, parkering, piggdekkgebyr og bompenger.
  • Utleggsregningen skal benyttes til alle andre utlegg.
  • Reise- og utleggsregning må være godkjent av rennets TD. 

Reise- og utleggsregning med underbilag kan scannes og sendes på E-post til: stale.villumstad@skiforbundet.no
For de som må sende reise- og utleggsrening pr post benytt følgende adresse:
Norges Skiforbund
v/Ståle Villumstad
0840 Oslo

  • Reise- og utleggsregninger må sendes uten unødig opphold. Hovedregelen er første arbeidsdag etter at oppdraget er fullført.
  • Reiseregninger og utleggsregninger som ikke er mottatt i henhold til denne rutinen senere enn den 10 måneden etter oppdraget kan ikke påregnes betalt.
  • Feil og/eller mangelfullt utfylte regninger sammen med manglende underbilag kan ikke påregnes betalt.

Mal utleggsregning Mal kjøregodtgjørelse

nif-epi04, 04
NTB Scanpix