Hopp til innhold

Regler og retningslinjer

Her vil du finne de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for utøvere og arrangører.

Et av våre viktigste dokumenter, er Hoppskrifter. Vi ønsker at alle som er involvert i Norsk hoppsport skal kjenne innholdet i denne.

Hoppskrifter NY versjon 2016

Mediehandtering

Etiske retningslinjer

Ny NC modell vinter 2017.

Endringen innebærer at løpere beholder sitt ferdighetsnivå gjennom hele sesongen. Det betyr at en løper som har oppnådd elitenivå er eliteløper hele sesongen. En løper kan meldes på i lavere nivå om trener mener det er riktig i forhold til løperens utvikling uten at løperen mister klassetilhørigheten sin.

Etter hver NC helg vurderes de tre beste i hver klasse til opprykk et nivå. Denne vurderingen foretas av løperens trener. 

Løpere med poeng i internasjonale konkurranser som WC, COC og FIS-cup har oppnådd utviklingsnivå elite.

Ranking til renn følger poeng i nivå. For de med deltakelse i WC og COC gjelder world ranking list. NB! Det er ikke det samme som sesongens WC eller COC ranking.

Landslagsledelsen kan omplassere løpere i annen klasse enn den de tilhører i uttaksrenn til internasjonal deltakelse.

I menyen til venstre finner du informasjon til utøvere, arrangører, TD og dommere.

NTB Scanpix