Hopp til innhold

Regler og retningslinjer

Her vil du finne de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for utøvere og arrangører.

Et av våre viktigste dokumenter, er Hoppskrifter. Vi ønsker at alle som er involvert i Norsk hoppsport skal kjenne innholdet i denne.

Hoppskrifter NY versjon 2016

Mediehandtering

Etiske retningslinjer

Ny NC modell vinter 2017.

Endringen innebærer at løpere beholder sitt ferdighetsnivå gjennom hele sesongen. Det betyr at en løper som har oppnådd elitenivå er eliteløper hele sesongen. En løper kan meldes på i lavere nivå om trener mener det er riktig i forhold til løperens utvikling uten at løperen mister klassetilhørigheten sin.

Etter hver NC helg vurderes de tre beste i hver klasse til opprykk et nivå. Denne vurderingen foretas av løperens trener. 

Løpere med poeng i internasjonale konkurranser som WC, COC og FIS-cup har oppnådd utviklingsnivå elite.

Ranking til renn følger poeng i nivå. For de med deltakelse i WC og COC gjelder world ranking list. NB! Det er ikke det samme som sesongens WC eller COC ranking.

Landslagsledelsen kan omplassere løpere i annen klasse enn den de tilhører i uttaksrenn til internasjonal deltakelse.

I menyen til venstre finner du informasjon til utøvere, arrangører, TD og dommere.

For utøver For idrettslag

Ren Utøver

Les Antidoping Norge og WADAs utøverguide her.

Ren Utøver gir elementær antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte.

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. E-læringsprogrammet Ren Utøver er laget av Antidoping Norge for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene. Når du har fullført alle modulene, vil dette bli registrert og du vil motta et diplom på e-post. Klikk deg inn på renutover.no og sett i gang!

Rent Idrettslag

Steg 1 - Forberedelse

Før idrettslaget går i gang med Rent Idrettslag oppfordrer ANDN styret/ledelsen til å vurdere sin egen bevissthet rundt antidoping og verdiarbeid.

Tid  15-30 min

  • Finnes det en risiko for at medlemmene i idrettslaget kan komme i kontakt med dopingmidler?
  • Kartlegg statusen for antidopingarbeidet i idrettslaget og bruk dette under utviklingen av antidopingpolicy på neste steg.
  • Dokument som egner seg til kartlegging av status: Hva er status i mitt idrettslag?
  • Tips: Velg en antidopingansvarlig til å lede prosessen i idrettslaget, og sett en tidsfrist for gjennomføring.

Trenger dere bistand til å gjennomføre Rent idrettslag, kan man kontakte Antidoping Norge på post@antidoping.no. De stiller også opp som innledere og kommer gjerne til idrettslaget for å gjennomføre Rent Idrettslag på én kveld.

Steg 2 - Gjennomføring

Idrettslaget utarbeider kjøreregler for et Rent Idrettslag. Idrettslaget gjennomfører holdningsskapende tiltak for utøvere over 15 år.

UTØVERSAMTALER/REN UTØVER

Tid  15-30 min

  • Mål: At utøvere tar et aktivt standpunkt for en ren og ærlig idrett og har kjennskap til grunnlegende fakta om antidoping.
  • Ren Utøver består av syv moduler med tilrettelagt e-læring, som utøvere kan gjennomføre på egen hånd eller sammen. Ren Utøver passer også for trenere, ledere og støtteapparat. Velg de modulene som er mest aktuelle for din gruppe.

Antidopingpolicy

Tid  30-45 min

  • Mål: Utarbeide kjøreregler for antidopingarbeidet i idrettslaget.
  • Bruk den jobben dere gjorde med kartlegging av status til støtte for utformingen av en antidopingpolicy. Kjørereglene blir idrettslagets antidopingpolicy.
  • Lag antidopingpolicy online her.
1. Verdier og holdninger
2. Kunnskap
3. Regelverk
4. Bevisstgjøring
5. Beredskapsplan

Steg 3 - Registrering

Tid  10 min
Idrettslaget registrer seg som et Rent Idrettslag her og får tildelt et sertifikat.  Idrettslaget kan deretter profilere seg som et Rent Idrettslag. Trenger idrettslaget resertifisering? Se her.

  • Rent materiell - Nyttige dokumenter og lenker, samt skjema for bestilling av materiell

Rent Idrettslag gjennomføres på egen hånd på nettsidene til Antidoping Norge, eller man kan kontakte Antidoping Norge for å bistå med gjennomføringen.

NTB Scanpix