Hopp til innhold

Raw Air akademiet

Raw Air akademiet er NSF hopp sitt nye rekrutteringsprosjekt. Det er en videreføring av vårt prosjekt Raw Air stars, og det baseres på vår utviklingsmodell, og gir tips til riktig aktivitet til riktig aldersgruppe.

 Til grasrota i norsk hoppsport

Dere gjør den viktigste jobben  i norsk hoppsport. Å legge til rette for aktivitet i hoppbakken er en forutsetning for å skape uforglemmelig øyeblikk for både store og små. Tusen takk for den innsatsen dere legger ned for å holde hopp-Norge i gang.

Prosjektet Raw Air Akademiet som vi nå setter i gang, er ment for å knytte tettere bånd mellom topp og bredde, mellom NSFs administrasjon og klubber, og mellom klubbene som er med i prosjektet. 
Akademiet tar sikte på å gi dere aktivitetstips som er i samsvar med vår utviklingsmodell, slik at alle som prøver hoppsporten kan nå sitt potensiale.

Meld klubben på her:

Vi ønsker så stor erfaringsdeling som mulig, slik at vi deler den kunnskapen som finnes hos de enkelte ildsjelene i hoppnorge. 

 Inspirasjon trenger vi alle, og forhåpentligvis vil dette prosjektet gi dere inspirasjon til å fortsette den fantastiske innsatsen som blir lagt ned i bakken. Arbeidet gir inspirasjon og glede også for oss som ikke daglig er i hoppbakken.

 Vi ønsker at dere dokumenterer aktivitet gjennom bilder og videoer, og at vi deler dette med alle involverte klubber.

Vi vil jevnlig komme med informasjon om prosjektet, men det viktigste for oss er at dere tar kontakt med oss dersom dere lurer på noe.

Bruk menyen for å lese mer om de ulike aldersgruppene.

 

 

 

 

 

nif-epi04, 04
NTB Scanpix