Hopp til innhold

RC og NC i Oslo på nyåret

Kollenhopp ønsker velkommen til RC og NC i hopp og kombinert første helga i januar. Se oppdatert informasjon ang. Superlag-konkurransen på lørdag for RC. Se også lenke til tips ift. rensemetoder av ski ift. fluor.

Alle rennene kan følges live på K-JUMP  VIND

INVITASJON OG PÅMELDING

Påmeldg via iSonen:

PÅMELDING NC Hopp Midtstuen K95
PÅMELDING RC JENTENES OG GUTTENES HOLMENKOLLRENN Midtstulia K60 og K40

Invitasjon for alle renn i helga finner du på arrangementene i iSonen.

Nasjonal RC Hopp

RC er åpen for utøvere i alderen 12-16 år.  Under sesonginformasjon finner du informasjon om REKRUTTCUP.

Superlag lørdag

Etter evalueringen i Jordalen i fjor, kom det forslag om å arrangere Superlag i RC helgen. Dette skal vi prøve ut i denne helgen, og konseptet denne gangen blir som følger:

• To stk på hvert lag. En i K40 og en i K60.
• Lagene trekkes vilkårlig fra deltakerlista
I utgangspunktet hopper man i den bakken man er påmeldt, men for å få kabelen til å gå opp vil det være noen som er påmeldt i K60 som hopper i K40.
• Egne jentelag
• Lagene blir presentert på lagledermøtet
• Det er ingen startkontigent og ingen premiering.
• Ment som en sosial og artig konkurranse der man blir bedre kjent med hverandre på tvers av kretser.
Regler:
      - I begge bakker er det fri fart
      - Nedslag i K60 gir 6 meter + 1 meter tillegg dersom hoppet er stående
      - Nedslag i K40 gir 4 meter + 1 meter tillegg dersom hoppet er stående
      - Metertillegget er beregnet ut fra forskjellen på K-punkt og Hillsize
     - Ingen stildømming
- 2 omganger, ingen prøveomgang, fri hopping før renn

Så f.eks. et stående hopp med nedslag på 60 meter, gir 67 meter som resultat i K60.

Merk:
Det er meldt en del kuldegrader, så det gjøres en vurdering ift. gjennomføring og tilpassing av aktiviteten ut fra hvordan det blir på lørdag.
På lagledermøtet lørdag morgen vil det bli tatt en avgjørelse på om; og evt. hvordan Superlag gjennomføres. Blir det for kaldt vil Superlagkonkurransen kuttes, og at det heller åpnes for fri hopping slik at utøverne kan tilpasse aktiviteten og kunne gå inn for å varme seg ved behov. Det blir da enklere for hopperne å styre egen hopping i forhold til kulda.

VIKTIG FOR ALLE SOM SKAL DELTA

Fluorforbud
Husk at det er innført forbud mot bruk av fluor i alle konkurranser i Skiforbundet. Se informasjon på samleside om fluor.

Rensemetoder  dokument med beskrivelse av rensemetoder.

 

Lisens
Alle deltagere som har fyllt 13 år må ha løst lisens. Engangslisens kan evt. løses i iSonen.

Anti-doping
REN UTØVER De som deltar i NC skal ha gjennomgått anti-doping informasjonen og mottatt diplom fra Ren Utøver. Utøvere under 18 år må ha fylt ut samtykkeskjema som må signeres av foresatte.
Se informasjon om samtykke. Det er besluttet i Fagmøte at alle som skal konkurrere i nasjonale junior og senior renn (NC, NM, NM JR) skal kunne testet for doping. Gjelder ikke RC. De som har sendt inn dette tidligere trenger ikke å sende det inn på nytt.
SAMTYKKESKJEMA   
Skjema fylles ut, signeres av foresatte og sendes direkte til ADNO på epost samtykke@antidoping.no , med kopi til Skiforbundet på  bente.langorgen@skiforbundet.no.

Måltaging
Alle som skal delta i NC må ha kroppsmål, enten etter ny FIS 3D scanner målemetode, eller manuelt målt etter metode fra forrige sesong med vinkel og laser. Avtal måltagning med koordinator eller utstyrskontrollør. Gjelder ikke RC.
BESKRIVELSE AV MÅLEMETODE oppdatert desember 2023.

PROGRAM

Programmet kan endres under lagledermøtene avhengig av værforhold og antall deltagere.

Fredag 5. januar

09:00–15:00 Åpen trening i Midtstuen K95
18:00–20:30 Åpen trening i alle bakker i Midtstulia: K10, K20, K40 og K60
19:00 Måltagning i utstyrskontrollrommet - Husk truse og ikke bokser. Gi beskjed til koordinator (959 85 162) eller utstyrskontrollør (995 24 943).
20:00 Lagledermøte NC Hopp i Dommertårnet K95 og på TEAMS

Lørdag 6. januar

RC Hopp
09:00 Lagledermøte RC Hopp og Kombinert / Jentene og Guttenes Holmenkollrenn på Kollenhoppkontoret og på TEAMS
09:00–11:30 Bakkene i Midtstulia åpen for trening
12:00 Superlag Hopp
13:00–16:00 Bakkene i Midtstulia åpen for trening
16:00 Samling i Pressesenteret i Holmenkollen
           * Finalerennet i Hoppuka vises på storskjerm
           * Informasjonsmøte RC og NC: Regler, prosedyrer og utstyr
           * Premieutdeling NC

NC Hopp K95
11:30 Offisiell trening
           Fortløpende prøveomgang
13:00 1. omgang (Vet,B,A,KA,KE,E)
           2. omgang i snudd rekkefølge (Vet,E, KA,KE,B,A) etter 20 minutter pause
Premieutdeling på informasjonsmøtet i Pressesenteret (se program over)

Søndag 7. januar

RC Hopp og kombinert - Jentenes og Guttenes Holmenkollrenn
09:00-11:30 Åpen trening i K10 og K20, samt påmelding til renn i disse bakkene
09:00 K60 Prøveomgang (Vet, J RCB, JRCA, G RCB, G RCA)
            Fortløpende 1. omgang
            Fortløpende 2. omgang i snudd rekkefølge (samme klasserekkefølge)
ca 10:30 K40 Prøveomgang (Vet, Rekrutt, J RC D, J RC C, G RC D, G RC C)
            Fortløpende 1. omgang
            Fortløpende 2. omgang i snudd rekkefølge (samme klasserekkefølge)
Premieutdeling 20 minutter etter rennslutt

Ca. 12:00 Midtstulia K20 1. omgang, fortløpende 2. omgang i samme rekkefølge
Ca. 12:30 Midtstulia K10 1. omgang, fortløpende 2. omgang i samme rekkefølge

NC Hopp K95
11:30 Prøveomgang
           Fortøpende 1. omgang
           2. omgang i snudd rekkefølge etter 20 minutter pause
Premieutdeling på sletta ca. 20 minutter etter rennet er avsluttet

NIF-EPI03, 03