Hopp til innhold

Sommerhoppuka 2019

Sommerhoppuka 2019

Sesongen starter i august med Sommerhoppuka 2019 der 4 NC renn inngår: Sandrip, Hasselbakken, Vikersund og finale i Gjerpenkollen.

Det er en glede sammen med arrangørene å kunne invitere til Sommerhoppuka med 4 renn i NorgesCupen.

Rennene vil kunne følges live på K-Jump

Påmelding til hver enkelt arrangør via SportsAdmin/MinIdrett. Merk at Skistyret har vedtatt nye satser for startkontingent. For NC blir det nå 170,- pr. renn. Merk at påmeldingsfristen for de to første rennene er hhv. mandag og tirsdag samme uke, ettersom disse avholdes i ukedagene.

Nye kroppsmål for Juniorer

Husk at Juniorer (alle født 2000 eller senere) skal ha nye kroppsmål nå som det er ny sesong. Ta kontakt med Utstyrskontrollør Bjørnar Pettersen (976 10 582) og avtal tid i forkant av renn (evt. underveis i Sommerhoppuka), slik at dette kommer på plass.

NC Hopp gjennomføres i denne rekkefølgen:

  • Første omgang M Vet, M C, M B, M A, K A, K Elite, M Elite.
  • Finaleomgang i snudd rekkefølge (M Vet, M Elite, K Elite, K A, M C, M B, M A) etter 20 min pause

PROGRAM

TORSDAG 22. august Sandrip K60
13:00-15:00 Åpen bakke for trening mot 100,- i bakkeavgift
Mulighet for trening også onsdag kveld mot bakkeavgift. Kontakt arrangør for avtale.
16:00 Lagledermøte i stort rom i annen etasje i administrasjonsbygget i enden på sletta
17:00 Prøveomgang
18:00 NC Hopp Kvinner og Menn

FREDAG 23. august Hasselbakken K62
11:00 – 14:00 Åpen bakke for trening mot 100,- i bakkeavgift
15:00 Lagledermøte
16:00 Prøveomgang
17:00 NC Hopp Kvinner og Menn

LØRDAG 24. august Vikersund K65
09:30 – 11:30 Åpen bakke for trening mot 100,- i bakkeavgift
12:00 Lagledermøte i toppetasjen i dommertårn K105
13:00 Prøveomgang
14:00 NC Hopp Kvinner og Menn

SØNDAG 25. august Gjerpenkollen K74
08:00 Lagledermøte i kafé v/sletta
09:00 Prøveomgang
10:00 NC Hopp Kvinner og Menn

INVITASJON OG PÅMELDING Sandrip

INVITASJON OG PÅMELDING Hasselbakken

INVITASJON OG PÅMELDING Vikersund

INVITASJON OG PÅMELDING Gjerpenkollen

Premie til sammenlagtvinner Kviner Elite og Menn Elite etter sum poeng (ikke NC poeng).  Rennene inngår også i Norgescupen.

RETNINGSLINJER FOR NORGESCUP

Retningslinjene er ikke endret for sommerperioden. Noen justeringer ble diskutert på Vårmøtet, og skal behandles av Hoppkomiteen:
* Periodestart med færre på utviklingsnivå A og B. Pr. nå 30. Foreslått redusert til 20 eller 25. Det vil i så fall bety at rankingslisten vil oppdateres før starten av Sommerhoppuka.
* Startberettigelse for alle i 16-årskullet, etter samme retningslinjer son i dag for de som har fylt 15 år.
Det vil offentliggjøres informasjon om dette så snart et vedtak foreligger.

Sommerhoppuka regnes som en samlet helg der NC poeng fra 4 renn teller ift. kvalifisering til utviklingsnivå.

RANKING Menn

ranking kvinner

Rankinglistene er oppdatert pr. sesongslutt vinteren 2019. Denne benyttes for påmelding i riktig utviklingsnivå og seeding av startlistene.

Samleside med Nasjonale resultater og ranking

FIS retningslinjer FOR UTSTYRSKONTROLL

NIF-EPI01, 01
NTB Scanpix