Hopp til innhold

Vindkompensasjon i K-Jump

2 renn søndag med vindkompensasjon i NC Midtstuen

Velkommen til NorgesCup i Hopp i Midtstuen. Det planlegges nå to renn SØNDAG 15. desember. For første gang i NC vil rennene gjennomføres med vindkompensasjon.

Startliste søndag renn 1

Live ticker renn 1

Etter ønske fra teamene endres programmet slik at det planlegges to renn på søndag, og ikke noe på mandag.

Det trengs tid på formiddagen til rigging og forberedelser, så det startes kl 11:0 som opprinnelig satt. Og pga. gjennnomkjøring av beregning av vindkompensasjon kjøres fortsatt offisiell trening og prøveomgang. Det kjøres fortløpende, så starttider er kun anslag og kan komme tidligere avhengig av deltagerantall og hvor effektiv gjennomføringen går.

Det blir en pause før renn nummer to, og det vil vurderes om prøveomgang for dette rennet utgår. Påmelding fortsatt til "mandagsrennet", som da avvikles søndag kveld.

Følg rennene live på 

INVITASJON OG PÅMELDING TIL Midtstuen

K-Jump er nå utvidet med støtte for vindkompensasjon. Vi benytter utstyret som står i Midtstuen med 5 vindmålere, og kobler oss mot det.

Utviklingsnivå og seeding ligger på samlesiden med oversikt over resultater.

SAMLESIDE MED NASJONALE RESULTATER OG RANKING

PROGRAM

Lørdag 14. desember
11:00 - 18:00 Fri trening mot avgift

Søndag 15. desember
09:30 Lagledermøte i dommertårnet
11:00 Offisiell treningsomgang (Vet, NCC, NCB, NCA, KNCA, KNCE, NCE)
ca. 12:15 Prøveomgang fortløpende
ca. 13:30 Første omgang fortløpende
ca. 15:00 Finaleomgang i snudd rekkefølge etter 20 min pause
ca. 20 min etter siste hopper: Premieutdeling på sletta

ca. 1 times pause mellom rennene (inkl. premieutdleing for renn 1)

17:00 Prøveomgang (Vet, NCC, NCB, NCA, KNCA, KNCE, NCE)
ca. 18:00 Første omgang (fortløpende)
ca. 19:20 Finaleomgang i snudd rekkefølge etter 20 min pause
ca. 20 min etter siste hopper: Premieutdeling på sletta

 

RETNINGSLINJER FOR NORGESCUP HOPP

FIS RETNINGSLINJER FOR UTSTYRSKONTROLL

REN UTØVER

Vi oppfordrer alle deltagere til å sette seg inn i retningslinjene for NorgesCup og utstyrsreglementet. Dette gjelder for alle som starter i NC renn, uavhengig av alder. Videre er det viktig at alle gjennomgår https://renutover.no/, og skaffer seg kjennskap til sine rettigheter og prosedyrer ifbm. anti-doping.

NIF-EPI03, 03
NTB Scanpix