Hopp til innhold

For TD og dommere

TD og dommeroppsett 

Forfall til dommeroppdrag til NC meldes til leder i dommerutvalg i egen skikrets og kopi til Trond Bysveen.

Forfall fra TD, utstyrskontrollører, videoperatører og andre oppdrag meldes til Erlend Lein og kopi til Ståle Villumstad. 

Dommeroppsett Trond Bysveen 959 08 724 trondmurer@yahoo.no
TD/funksjonærer Erlend Lein 957 62 974 erlendlein@hotmail.com

Kontaktinformasjon til dommerutvalgene: Dommerutvalg pr. skikrets i Norges Skiforbund  pr. 02.10.2023 (pdf-fil)

TD og Dommeroppsett 2023/2024 Oppdatert 27.03.2024

 

Oppsett Tidligere sesonger

 Dokumenter

FIS TD og dommere

Rutine for behandling av reiseregninger og utleggsregning

Visma

  • Reise- og utleggsregninger må sendes uten unødig opphold. Hovedregelen er første arbeidsdag etter at oppdraget er fullført.
  • Reiseregninger og utleggsregninger som ikke er mottatt i henhold til denne rutinen senere enn den 10 måneden etter oppdraget kan ikke påregnes betalt.
  • Feil og/eller mangelfullt utfylte regninger sammen med manglende underbilag kan ikke påregnes betalt.

Skiforbundet benytter nå Visma for alle kjøregodtgjørelser og utleggsregninger.

Sentralt oppnevnte funksjonærer og dommere må registrere seg med bruker om de ikke allerede har dette. Instruksjonen har eget kapittel for hva som trengs av informasjon og hvordan man registrerer seg.

Man tar bilde av kvitteringer som bilag for utlegg og registrerer kjørelengden i Visma.

Instruksjon for bruk av Visma expense Brukerveiledning. Oppdatering. Det er nå Hedda Marie Løken Hoel (og ikke Eva) som er ansvarlig for opprettelse i Visma.

Så om du ska ha ny bruker i Visma, fyller du ut dette skjema med informasjon og sender til heddamarieloken.hoel@skiforbundet.no.

Det skal reises på rimeligste måte, og samkjøres med andre funksjonærer og dommere på samme arrangement. Om du er i tvil, skal kostnader ved reise og utlegg godkjennes av rennets TD

Kontaktperson i NSF Hopp er  stale.villumstad@skiforbundet.no
Postadresse:
Norges Skiforbund
v/Ståle Villumstad
0840 Oslo

Mal utleggsregning Mal kjøregodtgjørelse Skal ikke lenger benyttes.

NIF-EPI03, 03