Hopp til innhold

Få flere jenter på landslag

Brettforbundet Snowboard og Norges Skiforbund Freeski har sammen med Olympiatoppen satt et overordnet mål om å sikre en trygg, sikker og jevn utvikling for jenter.

Bakgrunnen for dette, er mannsdominerende idretter, som kanskje ikke er tilpasset unge jenter sine behov hva gjelder oppfølgning, trening og samhold på tvers av skoler, klubber og idretter.

Hvert av forbundene starter hver sin satsningsgruppe, som vil jobbe tett sammen mot den felles målsetningen.

Målsetning
Få flere jenter inn på landslagene, gjennom å sikre gode og trygge rammer for de som ønsker å ta stegene i utviklingstrappen. 

Rammer for prosjektet
Antall:             Ca. 10 stk (per idrett)
Alder:              14 – 20 år

Prosjektbeskrivelse
Prosjektet er samlingsbasert, hvor skoler/klubber er sterkt involvert for å sikre den daglige oppfølgningen mellom samlingene. Det er planlagt flere samlinger gjennom sesongen, for både utøvere og trenere, som skal sikre glede, aktivitet, utvikling og kompetansehevning for alle involverte. 

Søknadsprosess
Vi oppfordrer alle jenter i målgruppen med ambisjoner om egen utvikling, til å fylle ut følgende skjema. Dette for å kartlegge motivasjon, målsetninger og din idrettsglede.

Skjemaet sendes til freeski@skiforbundet.no. Merk mailen med emne "Satsningsgruppe". Frist: 10.08.2021.

Les mer om prosjektet her.

NIF-EPI02, 02
NSF - Nor Freeski