Hopp til innhold

Kretsopplegg nasjonale renn

Se utfyllende informasjon om hvert enkelt arrangement ved å velge arrangement i menyen . Sidene oppdateres fortløpende utover høsten og vinteren

Overnatting:

Kretsen organiserer felles overnatting til de fleste nasjonale renn hvor det er behov for overnatting. Det vil foretas en behovskartlegging for hvert enkelt renn i løpet av september. Skiforbundet vil deretter fordele overnattingsplasser til hver enkelt krets. Informasjon om bindende påmelding kommer i oktober/november.

Servicepersonell:

Kretsen stiller med hovedleder og støtteapparat som organiser det administrative og sportslige på rennene. Kretsen har også sekunderingstjeneste på hovedrennene.

Smøretjeneste Junior:

Skikretsen vil i samarbeid med Hamar skiklubb tilby smøretjeneste for alle utøvere med tilhørighet i Hedmark på de fleste nasjonale renn. Det vil bli foretatt en behovskartlegging ila. høsten. Senere vil det bli publisert bindende påmelding for hvert enkelt renn gjennom sesongen. Pris for smøretjeneste for sesongen 23/24 er foreløpig ikke satt. 

Transport:

I utgangspunktet har ikke kretsen tilbud om transport. Dog kan skiforbundets rabattavtale med SAS benyttes, kode skif904. Widerøe har også rabatterte priser. Transportløsninger mellom felles overnattingssted og arenaer vurderes på hvert enkelt renn.

Faktureringsrutiner:

Utøvers klubb faktureres i etterkant, både for utøverne og evt foresatte/trenere. Det faktureres da for grunnpakkke (se info lenger ned) og eventuell overnattng for hvert enkelt renn.
Dersom det legges ut priser for overnatting er disse veiledende. Krets utfakturerer den faktiske hotellregningen.

VIKTIG: Påmeldingen er å betrakte som bindende når påmeldingsfristen har gått ut. Ved sykdom eller annet forfall må utøvers/foresattes egen reiseforsikring benyttes.
Eventuell avmelding fra overnatting kan i noen tilfeller la seg ordne (avhengig av inngått kontrakt og rutiner ved hvert enkelt hotell og/eller egen reserveliste). Slike avmeldinger skal sendes til: hedmark@skiforbundet.no

Startkontingent vil i noen tilfeller etterfaktureres klubben, dersom det er forhåndsbetaling (vanligvis) kommer dette frem ved påmeldingen, da må man ha avklart i egen klubb om det blir felles betalt på forhånd av klubben eller om man må betale selv.

Grunnpakke (kronesats fastsettes av Langrennskomiteen før sesongen): Denne serviceavgiften faktureres alle som deltar på nasjonale renn hvor kretsen stiller med støtteapparat. Det faktureres én Grunnpakke pr utøver pr påmeldte renn. Dette skal dekke sportslig og organisatorisk oppfølging under arrangement, lagledermøter, informasjon, støtteapparat sekundering, stavpost/drikkeorganisering og testresultater ski. Satsen er for sesongen 23/24 er foreløpig ikke satt. Det settes egen sats for HL, da dette arrangementet kjører felles obligatorisk smøreopplegg for alle utøvere.

Uttak stafetter (retningslinjer vedtatt av langrennskomiteen i Hedmark skikrets):

Generelt for alle stafettuttak:
For alle uttak vil det være en forutsetning at utøveren har vist god sportsånd og opptreden under Hedmark Skikrets/Norges Skiforbund sine arrangementer.
Eventuelle skiskyttere som kun går HL/JRNM kvalifiserer seg for disse stafettene gjennom disse rennene.
NB! Egen påmeldig til stafettlag for Hedmark Skikrets blir publisert på kretsens nettsider og FB i forkant av arrangementene.

Uttakskriterier JR-NM Nybygda (kommer)

Uttakskriterier Hovedlandrennet Gålå (kommer)

Uttakskriterier Kong Haralds ungdomsstafett (kommer)

4x3,5 km fri teknikk, 1-2 mixlag

 

Ved spørsmål, kontakt kretskontoret: hedmark@skiforbundet.no eller 993 97 660.

NIF-EPI02, 02