Hopp til innhold

Mjøsski sitt bronselag fra NM 2023 (NTB)

Kretsopplegg nasjonale renn

Se utfyllende informasjon om hver enkelt rennhelg ved å velge ønsket arrangement i menyen. Sidene oppdateres fortløpende utover høsten og vinteren

Overnatting:

Kretsen organiserer felles overnatting til de fleste nasjonale renn hvor det er behov for overnatting. Det vil foretas en behovskartlegging for hvert enkelt renn i løpet av september. Skiforbundet vil deretter fordele overnattingsplasser til hver enkelt krets. Informasjon om bindende påmelding kommer i oktober/november.

Servicepersonell:

Kretsen stiller med hovedleder og støtteapparat som organiser det administrative og sportslige på rennene. Kretsen har også sekunderingstjeneste på hovedrennene.

Smøretjeneste

Som i fjor vil kretsen samarbeide med Hamar Skiklubb om felles smøretjeneste. Det vil også bli et utvidet samarbeid med Team Elon Innlandet om testing og smøretjeneste på seniorrenn. Det er allerede gjennomført en behovskartlegging, men det vil bli lagt ut bindende påmeldingsskjema for hvert enkelt renn gjennom sesongen. Pris for smøretjeneste for sesongen 23/24 er kr 550 per renn (ett skipar). Gebyr for avmelding etter gitt frist faktureres for kr 250 pr renn.

NB! Utfyllende informasjon og prosedyre om overgang til fluorfri smøretjeneste her.

Svært viktig at ALLE setter seg inn i dette i god tid før sesongstart. 

Transport:

I utgangspunktet har ikke kretsen tilbud om transport. Dog kan skiforbundets rabattavtale med SAS benyttes, kode skif904. Widerøe har også rabatterte priser. Transportløsninger mellom felles overnattingssted og arenaer vurderes på hvert enkelt renn.

Faktureringsrutiner:

Utøvers klubb faktureres i etterkant, både for utøverne og evt foresatte/trenere. Det faktureres da for grunnpakkke (se info lenger ned) og eventuell overnattng for hvert enkelt renn.
Dersom det legges ut priser for overnatting er disse veiledende. Krets utfakturerer den faktiske hotellregningen.

VIKTIG: Påmeldingen er å betrakte som bindende når påmeldingsfristen har gått ut. Ved sykdom eller annet forfall må utøvers/foresattes egen reiseforsikring benyttes.
Eventuell avmelding fra overnatting kan i noen tilfeller la seg ordne (avhengig av inngått kontrakt og rutiner ved hvert enkelt hotell og/eller egen reserveliste). Slike avmeldinger skal sendes til: hedmark@skiforbundet.no

Startkontingent vil i noen tilfeller etterfaktureres klubben, dersom det er forhåndsbetaling (vanligvis) kommer dette frem ved påmeldingen, da må man ha avklart i egen klubb om det blir felles betalt på forhånd av klubben eller om man må betale selv.

Grunnpakke (kronesats fastsettes av Langrennskomiteen før sesongen): Denne serviceavgiften faktureres alle som deltar på nasjonale renn hvor kretsen stiller med støtteapparat. Det faktureres én Grunnpakke pr utøver pr påmeldte renn. Dette skal dekke sportslig og organisatorisk oppfølging under arrangement, lagledermøter, informasjon, støtteapparat sekundering, stavpost/drikkeorganisering og testresultater ski. Grunnpakkesatsen for sesongen 23/24 er kr 180 pr renn.

Det settes egen sats for HL, da dette arrangementet kjører felles obligatorisk smøreopplegg for alle utøvere.

Uttak stafetter (retningslinjer vedtatt av langrennskomiteen i Hedmark skikrets):

 

 

Uttakskriterier

Generelt for alle stafettuttak:
For alle uttak vil det være en forutsetning at utøveren har vist god sportsånd og opptreden under Hedmark Skikrets/Norges Skiforbund sine arrangementer.
Eventuelle skiskyttere som kun går HL/JRNM kvalifiserer seg for disse stafettene gjennom disse rennene.
NB! Egen påmeldig til stafettlag for Hedmark Skikrets blir publisert på kretsens nettsider og FB i forkant av arrangementene.

Uttakskriterier JR-NM Nybygda

1. NM fri stil og NM klassisk Nybygda 8.-9. mars 
2. NC Granåsen 16.-18. feb. (3 renn)
3. NC Lygna 19.-21. jan. (3 renn)
4. KM Vind KL sprint og KM felles F, 27.-28. jan

Spesielle egenskaper/styrker hos løper vektlegges.
Eldre løpere går foran yngre løpere der de resultatmessig står tilnærmet likt.

Uttakskomité jr-NM: Jan Ulrik Baksjøberget, Kristoffer Kvarstad, Geir Schjølberg, Bjørn Robstad (menn) og Geir Ove Aasum (jenter)

Uttakskriterier Hovedlandrennet Gålå 

1. HL distanse F og HL sprint KL, 1.-2. mars
2. KM klassisk, Moelv 14. jan. og KM KL sprint/ KM F felles, Vind 27.-28. jan.

16-åring foran 15-åring ved lik rangering.

2-3 differensierte lag.

Uttakskriterier Kong Haralds ungdomsstafett, sannsynligvis 9. mars

1.HL distanse F, HL stafett og HL sprint KL, 1.-3. mars
2.KM KL, 14. jan, og KM sprint KL, 27. jan.

2. TDH 5 F fellesstart, Strandbygda IL, 11. feb*

3. KM F fellesstart, Vind, 28. jan* 

*endret 6.11.2023 pga info fra arrangøren om at stafetten skal gå i fristil, etter kombinert, lørdag

Uttakskomité for HL og KHUS:

Astrid Hermansen, Rune Alme (gutter) og Kjetil Kjærnes (jenter)

Ved spørsmål, kontakt kretskontoret: hedmark@skiforbundet.no eller 993 97 660.

nif-epi04, 04