Hopp til innhold

Samarbeidsavtale med BUA

NOR Freeski har nylig signert en samarbeidsavtale med BUA. Dette er et spennende samarbeid som gir muligheter for at flere kan teste ut freeski. Samarbeidet kommer som et resultat av årets høstmøte der NOR Freeski sammen med klubbene vedtok å arbeide for en mer bærekraftig idrett.

Hva er BUA?
BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. BUA har utviklet verktøy og tjenester, som gjør det enklere for klubben å låne ut utstyr. Ordningen er et helhetlig konsept for et effektiv og ansvarlig "utstyrsbibliotek", hvor man kan låne sports- og fritidsutstyr helt gratis. Tilbudet er primært rettet mot barn og unge, men alle som ønsker er velkomne til å låne utstyr. 

Hvor finner jeg min nærmeste BUA?
BUA-nettverket består av 120 utlånsordninger i 103 kommuner fordelt på 18 fylker. 84 utlånsordninger er i full drift og 36 skal åpne i løpet av vinteren 2019/2020. Det betyr at det for veldig mange klubber vil være BUA i nærmiljøet, og dermed enkelt å opprette kontakt direkte for å sikre rett utstyr til aktivitetene. 

Hjemmesiden til BUA, www.bua.io, gjør det superenkelt for den som skal låne å se hvor man kan låne, hva man kan låne, åpningstider og adresser. Hver utlånsordning administrerer sin lokale hjemmeside, og kan selv bestemme om de ønsker å tilby reservasjon eller kun drop-in lån. Finn din nærmeste utlånsordning HER

Hvorfor samarbeider NOR Freeski og BUA?
Samarbeidet skal gjøre det enklere og mer attraktivt for barn og unge å låne skiutstyr, bli inkludert og være fysisk aktive sammen med deres klubb. I dag er BUA et landsomfattende nettverk av utlånsordninger med felles mål om å bidra til bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk. 

Sammen med klubbene kan BUA hjelpe lokale barn og ungdom med lån av utstyr for å delta i trening eller prøve seg på freeski. Etterhvert ønsker vi også at det skal være lett for klubben å arrangere lavterskel jibbing sammen med BUA. Ta med noen av de litt eldre lokale utøverne og et PVC-rør og skap en happening i samarbeid med deres lokale BUA!

NIF-EPI01, 01
NSF - Nor Freeski