Hopp til innhold

Oppdal Videregående

Link til skolens hjemmeside https://web.trondelagfylke.no/oppdal-videregaende-skole
Hvilket fag/linje/studieretning tilbyr freeskiaktivitet? Idrettsfag 
Hvor mange timer i uka med freeskiaktivitet (et gjennomsnitt/anslag)?  6 timer
Samarbeider dere med en freeskisklubb? Hvis ja, hvilken? Ja, Oppdal Freeski
Gjennomfører skolen kurs godkjent av NOR Freeski? Nei, men vi tilbyr skiinstruktørkurs.
Freeskisatsing på skolen defineres som: Både breddeidrett og toppidrett, dette er opp til elevenes ambisjonsnivå
Legger skolen tilrette for deltakelse på NOR Freeski Cup og Norgesmesterskap? Ja. Elevene får fri til reiser i forbindelse med konkurranser.
Hvilke fasiliteter har skolen tilgang til? Turntrampoline, minitrampoline/trampett, airtrack, styrkerom, idrettshall og skianlegg m/ park.
Er skolen godkjent for utdanning i Lånekassen (stipend og lån)?  Ja
Første skoledag

Ca. 15. august

Opptak

Hospiteringssamlinger etter elevenes ønsker og behov

Opptakssamling

Nei

Søknadsfrist

01. mars 2024

NIF-EPI03, 03