Hopp til innhold

FIS-registrering

FIS-POENG

FIS-poeng brukes til å rangere utøvere. Jo bedre løperen er, jo flere FIS-poeng har han/hun. Det er minstekrav på antall poeng for å delta i f.eks World Cup og flere andre internasjonale konkurranser.

I Norge er både NOR Freeski Cupen (for de født 2010 og tidligere sesongen 23/24) og NM (junior og senior) FIS-renn, og det ble vedtatt på vårmøtet 2019 at alle utøvere som skal delta, må inneha en FIS-lisens. Merk at man må ha årslisens freestyle for å kunne registreres i FIS (engangslisens er ikke lenger gyldig for å delta i NOR Freeski Cup/NM).

FIS-poeng-listen brukes også til å trekke startfelt i overnevnte konkurranser, og avgjøre hvilke utøvere som får plass i nasjonale konkurranser der deltakerbegrensningen er nådd. HER finner du oppdatert liste over FIS-poeng for norske utøvere. 

 

HVORDAN SKAFFER JEG FIS-LISENS?

Innmelding/avmelding skal gjøres til ditt respektive kretskontor innen 15. september 2023.

Dette gjelder altså både de som skal meldes inn som nye løpere, og de som allerede står der, men som skal tas vekk. Dersom en utøver skal meldes ut av FIS må det meldes inn til ditt kretskontor innen 15. september for å unngå avgift. 

Det er ikke lenger mulig å melde seg inn direkte til NSF, det må gjennom ditt respektive kretskontor.

Som utøver skal du fylle ut og signere Athletes Declaration, og sende denne til klubben/kretsen. Utøvere under 18 år må ha signatur av foresatte. Kontaktinformasjon til din krets finner du på denne siden. Husk at du som utøver må ha årslisens freestyle for å kunne meldes inn i FIS.

FIS-innmelding gjelder kun de utøverne som skal delta i Norgescupen, NM, Europacup og Verdenscup kommende sesong. For sesongen 2023/2024 gjelder dette for utøvere født i 2010 og tidligere. Det er viktig at fristen for innmelding respekteres slik at alle utøvere rekker å bli registrert i FIS før konkurransene starter.

 

JEG HAR IKKE NORSK STATSBORGERSKAP, MEN BOR I NORGE - HVA GJØR JEG?

FIS-lisensen skal alltid være i det landet du har statsborgerskap i (uavhengig av hvilket land man har klubbtilhørighet eller bor i), mens klubb kan man skifte fra sesong til sesong som man vil (men ikke midt i en sesong, uten å måtte ta en karantenetid). 

Har du utenlandsk FIS-lisens, men kjører for en norsk klubb melder du deg på nasjonale konkurranser som normalt via MinIdrett (men du må fortsatt ha FIS-lisens i landet du har statsborgerskap i). Dersom du også representerer en utenlandsk klubb må du sende et «representasjonsbrev» fra skiforbundet i det landet du har statsborgeskap for alle FIS-konkurranser (NC/NM) du skal delta på i Norge.

Husk også at du kun kan delta i et nasjonalt mesterskap per sesong. Deltar du i Norgesmesterskapet kan du derfor ikke delta i et nasjonalt mesterskap i et annet land. 

 

HAR DU GLEMT FRISTEN?

Utøvere som melder seg inn etter oppgitt frist for innmelding kan risikere å ikke få delta i FIS-konkurranser (NC, NM, EC og WC) ettersom det da åpner seg en mulighet for at registreringen i FIS ikke har blitt gjort innen konkurransestart. Vi oppfordrer derfor alle som skal delta i FIS-konkurranser til å melde seg inn før fristen for å være sikre å få deltatt i vinterens konkurranser. Send mail til ditt kretskontor så fort du oppdager at du ikke har FIS-lisens. 

 

USIKKER PÅ OM DU ER MELDT INN I FIS ELLER IKKE? 

Dersom du er usikker på om du er meldt inn i FIS fra før eller om innmeldingen din faktisk har blitt gjort, sjekk det selv ved å søke deg opp i FIS:

https://www.fis-ski.com/DB/freestyle-freeski/biographies.html

Dersom det står "active" er du registrert i FIS og har gyldig FIS-lisens (hvis årslisensen også er betalt), om det står "not active" har du tidligere vært registrert, men nå utmeldt. Om du ikke finner deg selv er du ikke registrert i FIS og har ikke vært det tidligere heller. Husk å skriv navnet ditt på engelsk form (æ, ø og å erstattes med ae, oe og aa) når du søker i databasen.

 

AVGIFT

Norges Skiforbund fakturerer kretsen for FIS-avgiften. Utøvere på landslag dekkes av NSF.

Kretsen viderefakturerer klubben for utgiftene, og klubben velger selv om de dekker dette, eller om de viderefakturerer utøverne. FIS-avgiften vil kunne endres noe pga. valutakurs, men ligger rundt 550kr.

Spørsmål til NSF kan sendes til freeski@skiforbundet.no.

NIF-EPI01, 01