Hopp til innhold

Anlegg

Dersom du har en anleggsidè eller spørsmål knyttet til anleggsutvikling ta gjerne kontakt med Adm. sjef i egen skikrets eller Anleggsrådgiver Marit Gjerland i Norges Skiforbund. Tlf 97 67 57 64 – e-mail: marit.gjerland@skiforbundet.no

Vi kan tilby/formidle følgende veiledning:

  • Organisering og arbeidslinjer
  • Formelle prosesser
  • Utforming/design
  • Tekniske løsninger
  • Finansiering
  • Spillemiddelsøknader 

Vi tar gjerne et oppstartsmøte på tlf eller Teams for å få bakgrunn og informasjon om prosjektet.  Deretter vil vi veilede dere videre over i god organisering og prosess for arbeidet.

NSF anlegg har også  en «stab» med rådgivere for ulike anlegg samt snøproduksjon. Dette er ressurser som NSF anbefaler etter at behov er kartlagt, og disse kan engasjeres for å finne gode idrettsfunksjonelle løsninger og optimalt design.

Opptatt av god anleggsutvikling inkludert så tidlig snøproduksjon som mulig? Sjekk denne unike anleggsfilmen på 20 minutter.

nif-epi04, 04