Hopp til innhold

TVNN sesongen 2018-2019

Ledig trenerstilling i Team Veidekke Nord-Norge

Team Veidekke Nord-Norge søker ambisiøs og motivert trener i 80% stilling eller etter avtale. Team Veidekke Nord-Norge er et samarbeid mellom Norges Skiforbund og kretsene Nordland, Troms og Finnmark

Tilbudet skal gjelde de beste og mest lovende seniorutøverne i disse kretsene. 
Laget vil bestå av 6 – 10 utøvere, kvinner og menn. 

Lagets utøvere skal ha ambisjoner om og potensial til å bli OL- og VM-deltakere for Norge. 
Team Veidekke Nord-Norge har som målsetting å levere løpere til NSFs landslag. 

Stillingen medfører en del reising, transportkostnader vil bli dekket.

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig ansvar for koordinering av oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter i teamet, herunder budsjettoppfølging
 • Treningsfaglig oppfølging av løpere
 • Planlegging og gjennomføring av samlingsdøgn
 • Koordinere ukentlige fellestreninger
 • Koordinering av aktiviteter i konkurransesesongen
 • Samarbeid med smørere
 • Bidra til kunnskapsutveksling og kontakt mot langrennsmiljøet i Skiforbundet, krets og klubber
 • Bidra i markedsaktiviteter tilknyttet teamets sponsorer

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Idrettsfaglig utdannelse og kompetanse. Kunnskap om NSF`s treningsfilosofi
 • Trenererfaring og kunnskap om toppidrett
 • Solide lederegenskaper
 • Gjerne erfaring som aktiv utøver
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Datakunnskap


Trener skal ha bosted i Nord-Norge.
Ønsket bosted er Tromsø, men ikke et absolutt krav.
Oppfordrer spesielt ressurspersoner som allerede jobber med ski i regionen om å søke. 
Tiltredelse snarest. 
Stillingen er i utgangspunktet midlertidig for 2 år, med mulighet for forlengelse. 
Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes:

Norges Skiforbund v/Ulf Morten Aune, aune@skiforbundet.no  snarest og innen 12.mai 2019

For nærmere informasjon kontakt:
Ulf Morten Aune, aune@skiforbundet.no eller
Per Oskar Andersen, per.o.a@hotmail.com

nif-epi04, 04
Foto: Geir Olsen, NTB scanpix