Hopp til innhold

Espen på finnmarksturné

Kretsstyret ønsker at Finnmark sin skiklubbutvikler Espen Rognli skal komme ut og besøke samtlige klubber før nyttår. 23. oktober starter han turneen sin i Øst-Finnmark.

Finnmark skikrets har en handlingsplan for skikretsens arbeid som er basert på «skiglede for alle», skipolitisk dokument 2021-2024. I forlengelsen av arbeidet ønsker skikretsen å bidra til at klubbene i Finnmark lager en tilsvarende plan for arbeidet sitt. VI tror at det vil bidra til mer robuste klubber og til at det frivillige arbeidet i klubben i større grad vil være satt inn et et langsiktig arbeid for å sikre rekrutteringa til skisporten.

Støtte til klubbene

Skikretsen vil gjerne gjøre det enklere å lage en plan og tilbyr derfor støtte i arbeidet. For å komme i gang har vi i første omgang satt av ukene 43 i øst-Finnmark og 45 i vest-Finnmark der skiklubbutvikleren kommer på besøk til styret i din klubb. 

Planen vil ta utgangspunkt i områdene aktivitet, anlegg og arrangement og skal baserer på hvor skoen trykker i den enkelte klubb. Har vi de trenerne vi trenger, har vi det skianlegget vi trenger, har vi attraktive og gode arrangementer for barn og unge i vårt område? 

For å gjøre dette så effektivt som mulig trenger vi å gjøre avtalene i god tid og vi kommer med følgende forslag til gjennomføring:

Forslag til besøksplan

Uke 43 ØST

Uke 45 VEST

Mandag 23.10   KOS og Sandnes IL

Mandag 06.11   Alta IF, BUL og Tverrelvdalen IL, Alta Alpin og Snowboard

Tirsdag 24.10     Båtsfjord Spkl

Tirsdag 07.11     Kautokeino IL

Onsdag 25.10    IL Polarstjernen og Vadsø SK

Onsdag 08.11    Karasjok IL

Torsdag 26.10    IL Forsøk

Torsdag 9.11    Hammerfest og Kvalsund

Planen er på ingen måtte spikret, men som dere ser av oversikten ønsker vi at vi kan samordne møtene der det er mulig. Det betyr at vi tar en felles innledning om temaet for alle klubbene på den aktuelle dagen og arbeider videre klubbvis som et styremøte. Eventuelt at vi gjennomfører et utvidet styremøte med anleggskomiteer, arrangementskomiteer, sportslig utvalg osv. 

Anleggsbefaring

I forbindelse med møtene gjennomfører vi gjerne anleggsbefaring eller tar formøter om ting dere ønsker særlig å diskutere. Formålet med møtet om kvelden er at klubben skal sitte igjen med en plan for områdene Aktivitet, Arrangement og Anlegg der rekrutteringsperspektivet er godt ivaretatt.

Gi tilbakemelding på datoene og kom gjerne med innspill til møtested og eventuelle andre klubber enn de som er nevnt over, sånn at vi når så mange som mulig.

Espen Rognli
epost: espen.rognli@skiforbundet.no
Tlf: 

Jonas Sjøkvist Karlsbakk
epost: finnmark@skiforbundet.no
Tlf: 913 96 943

 

NIF-EPI02, 02