Hopp til innhold

Utkast terminliste langrenn sesongen 2021-2022

Frist for innspill 1. september til sonelederne.

Vedlagt følger utkast til terminlister for sesongen 2021-2022 for begge sonene - sone vest og sone øst.
Utkastet sendes klubbene på høring. Frist for innspill gjelder fram til 1. september. Etter fristens utløp vil Langrennskomiteen gjøre ny vurdering før terminlisten vedtas endelig.

 For innspill kontakt LKs soneledere:

 

 

E-postadresse

Tlf

Sone vest

Espen O. Nilsen

espenon@hotmail.com

93005931

Sone øst

Trine Sæternes

trine@myrafysio.no

41454990

Utkast terminliste sone vest

Utkast terminliste sone øst

NIF-EPI02, 02