Hopp til innhold

Kretssamling sone vest - Hammerfest

Det blir kretssamling sone vest 25.-27. sept. Grunnet koronasituasjonen trener klubbene lokalt fredagen og søndagen, og så møtes vi i Hammerfest lørdagen. Samlingen er for løpere født i 2010 og eldre.

Finnmark Skikrets og Hammerfest skiklubb har gleden av å invitere til kretssamling helga 25. – 27. september 2020. Grunnet Koronasituasjonen blir samlingene lagt opp litt annerledes i år. Fredag og søndag kjører klubbene eget opplegg lokalt, og så samles vi i Hammerfest på lørdagen. Dette for å unngå utfordringene rundt overnatting.

Samlingen følger retningslinjene i Koronaveilederen til Norges Skiforbund. Konkretisering av hvordan vi følger opp denne kommer vi tilbake til senere i denne invitasjonen. Dette må alle trenere og ledere lese nøye og distribuer nødvendig informasjon internt i klubbene sine før avreise.

Program
 
Fredag 25.09:
Klubbene kjører en basis-økt hver for seg lokalt.

Lørdag 26.09:
Vi har base i Hammerfesthallen hvor vi har garderober og håndballbanen tilgjengelig.
11:00 - 13:00 Økt 1 - Utendørs
13:00 - 14:00 Lunsj - Flerbrukshallen
14:00 - 15:00 Restitusjons-Yoga (Ikke bekreftet, kan bli alternativt opplegg) - Flerbrukshallen
15:30 - 16:30 Antidoping Norge - Flerbrukshallen
17:00 - 18:30 Økt 2 - Utendørs
18:30 - 19:00 Mat - Flerbrukshallen

Sportslig opplegg for gruppene
Junior:

 • Økt 1: Rulleski – Rulleskiløypa
 • Økt 2: Barbark

15-16 år:

 • Økt 1: Elghufs-intervall Storfjellet
 • Økt 2: Rulleskicross - Rulleskiløypa

13-14 år

 • Økt 1: Elghufs-intervall Storfjellet / Evt. Trafostasjonen
 • Økt 2: Stasjonsøvelse

11-12 år:

 • Økt 1: Stasjonsøvelse
 • Økt 2: Opp til Stein-gammen


Søndag 27.09:
Klubbene kjører langturer hver for seg.

Dette er et utkast til plan for øktene. Trenerne med ansvar for de ulike gruppene og øktene kan selvfølgelig gjøre justeringer dersom ønskelig, så lenge vi samkjører dette med bruk av evt. ressurser en trenger.
 
Legg gjerne ut bilder fra samlingen underveis på kretsen si facebookside «Finnmark skikrets samlinger 2020»:  https://www.facebook.com/groups/769507350509496

Lokasjoner
Oppmøtested og base for samlingen er:
Hammerfesthallen (Flerbrukshallen)
Seilmakerveien 2

Enkelte økter vil foregå i rulleskiløypene i Reindalen Skianlegg.

Utstyr
Huskeliste for deltakerne:

 • Treningsklær til utendørsbruk – Gode joggesko for grus og terreng
 • Treningsklær til innendørsbruk - Innendørssko
 • Egen drikkeflaske – Merket med navn
 • For som er 15 år og eldre:
  • Rulleski, skisko, staver og hjelm
 • For de som er 13 år og eldre
  • Skistaver til elghufs
 • De som har tilgang på egen yoga-matte kan ta med det.


Hammerfest Skiklubb har en del rulleski og staver til utlån dersom det er behov for det. Bare å ta kontakt.

Påmelding:
Deltakeravgift pr. person er på 200,- NOK og vil bli fakturert klubbvis i etterkant av samlingen. Denne inkluderer 2 måltider, 1 mellommåltid og drikke.
Påmeldingen gjøres via dette skjemaet:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=90R4RTXJHEWuOwYcgzYD1h1kM2-t9l9Eojx9NdAZeHtUQTNBRFNWNTJFOU9NNVJXV1BKSkVNU0hOVC4u
Påmeldingsfrist er innen tirsdag 22. september klokken 23:00.

Kontakt
Kontaktperson og smittevernansvarlig for samlingen er:
Håvard Kvam Jørstad, 98 22 21 86
nestleder.hammerfestsk@klubbkontor.no

Smittevern
Vi kommer til å arrangere denne treningssamlingen i henhold til koronaveilederen til Norges Skiforbund og vi besvarer i blå tekst hvordan vi alle sammen skal løse de ulike punktene:

 1. Sørg for at det er gjort gode smittevernvurderinger og tiltak på stedet før samlingen skal gjennomføres. Gjør alle deltagere kjent med innholdet i denne veilederen i god tid før avreise. Alle klubber gjør en vurdering av smittesituasjonen i lokalsamfunnene de kommer fra i forkant av samlingen og vurdere risiko og deltagelse ut fra det. De fleste treningsøkter vil utføres utendørs hvor en har godt med plass. De gangene vi skal være innendørs vil det deles inn i puljer og områdene for å opprettholde avstandskravene.
 1. Følgende personer skal IKKE møte på samling uten at det er godkjent av leder eller lege:
  1. Du har ett eller flere av følgende symptomer: Hodepine, feber, rennende nese, sår hals, kvalme, nyser eller hoster, er kortpustet, har mistet lukte- eller smakssansen, eller har andre tegn på sykdom (kjente allergisymptomer er unntatt).
  2. Det er mindre enn 2 dag siden du ble frisk fra sykdom. 
  3. Du har vært i samme husstand med eller hatt tilsvarende nærkontakt med et bekreftet tilfelle av COVID-19 i løpet av de siste 10 dagene
  4. Du er i en risikogruppe for COVID-19 (definert av FHI)

Alle klubber har ansvar for å informere sine løpere og ledere, og følge opp dette i forkant av avreise til samlingen.

 1. Begrens kontakt med nye mennesker og steder de siste 2-3 dagene før samling.

Klubbene har ansvar for å informere og følge opp dette i forkant av avreise til samlingen.

 1. Hvis bruk av offentlig transport til samling må det skje i henhold til smittevern- og avstandsregler for buss, bane, fly, o.l. Ikke ta med mer enn 1 passasjer i privatbil, hvis ikke personen(e) er en del av husstanden din.

Klubbene har ansvar for å informere og følge opp dette i forkant av avreise til samlingen. Her er det også unntak for de som tilhører samme treningsgrupper.

 1. Vask/desinfiser hendene ofte og ha antibac tilgjengelig der hvor håndvask ikke er mulig. 

Det vil være antibac og områder for håndvask tilgjengelig under samlingen. Dette vil det også bli informert om rutinene.

 1. Hold minst 1 m avstand både ute og inne og unngå fysisk kontakt.  Under trenings- og konkurranseaktivitet kan de under 20 år ha kortvarig fysisk kontakt, hvis aktiviteten ikke kan gjøres innenfor 1m regelen.

Trenerne har ansvar for å legge opp aktivitetene under samlingen for å etterstrebe disse kravene om avstand.

 1. Inndel i treningsgrupper a maks 20 personer og hold mest mulig møter og aktivitet utenom trening til disse gruppene (kohorter). Rom/hyttedeling og bespisning bør også skje innenfor denne treningsgruppen. 

Samlingen vil bli arrangert slik at løpere og trenere blir delt inn i grupper som skal holdes samlet, og antallet vil her være maks 20 personer.

 1. Ha færrest mulig personer på hvert soverom og sørg for at det er ryddig og rent. Alle må ha gode hygienerutiner for oppbevaring av mat og drikke, tørke av tøy, etc hvis man deler rom/hytte.

Samlingen gjennomføres uten overnatting.

 1. Unngå byttelån av tøy, treningsutstyr, drikkeflasker, mobiltelefoner, Pc’er eller andre personlige eiendeler som ikke er nylig rengjort.


Klubbene informerer om dette i forkant, i tillegg vi vil gjennomgå alle rutiner for alle gruppene ved oppmøte. Vi vil også ha tilgjengelig utstyr for rengjøring.

 1. Dersom du føler deg det minste syk, så gi umiddelbart beskjed til leder/trener per telefon og ikke forlat rommet før du har fått beskjed om hva du bør gjøre videre.

Klubbene har ansvar for å informere og følge opp dette i forkant av avreise til samlingen.

Vi ønsker alle løpere, trenere og ledere hjertelig velkomne til en spennende og trygg samling både lokalt og i Hammerfest!

NIF-EPI03, 03
fnugg