Hopp til innhold

Søk om lokale midler i langrenn

Norges Skiforbund – langrenn har fått bevilgning på en halv million kroner som skal brukes til tiltak lokalt, - i klubber og nærmiljøer og med god geografisk spredning.

Vi håper dette kan bidra til ytterligere gode lokale tiltak/aktiviteter i langrenn, og ser fram til å motta søknader fra alle.

Bakgrunn
Norges Skiforbund - langrenn har fått tilskudd på kr 500 000,- i post-3 midler for 2020. 

Dette tilskuddet skal brukes på tiltak som bidrar til å: 
- Styrke idrettsaktiviteten og kompetansen i idrettslagene
- Bidra til økt rekruttering
- Legge til rette for at flere blir værende lenger
- Økt inkludering av underrepresenterte grupper
- Paraidrett 

  • Særlig nevnt i 2020
  • Redusere frafall av ungdom
  • Redusere økonomiske hindringer for deltagelse
  • Bedre kjønnsbalanse blant medlemmer og aktive
  • Tiltak som øker kompetansen i idrettslaget gjennom klubbutvikling eller andre skoleringstiltak
  • Tiltak innenfor skolen som bidrar til økt deltakelse i den lokale idretten
  • Oppdatering av utdanning 
  • Samarbeid og spesielle prosjekter som utvikler og understøtter formålet med ordningen.
  • Evt. bruk til stillinger må være rettet mot IL

NSF, langrenn ønsker at disse midlene brukes til tiltak lokalt, - i klubber og nærmiljø¸er og med god geografisk spredning. 

Vi utlyser derfor midler til krets- og klubbmiljø¸er som har gode tiltak som møter kriteriene. 

I henhold til kriteriene for Post 3-midler må tiltaket være gjennomført og rapportert innen 15.11.2020.  I tillegg må alle tiltak og aktiviteter kunne gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldene retningslinjer for smittevern.

Eksempler på tiltak:
- Trenerutvikling i klubb - Trener 1 kurs eller delkurs
- Foreldrekurs
- Klubbkvelder
- Aktivitet med skoler
-  Rulleskikurs

Søknadsprosesses:
- Tiltakseier/Initiativtagere søker via vedlagte forms-skjema.
- Hver krets vil deretter rangere "sine" søkere
- NSF, langrenn vil foreta tildelinger
(Fordeling av midlene vil avhenge av søknadenes innhold og omfang. Det er ikke gitt at alle geografiske områder tilgodeses/tilgodeses likt.)

Søk støtte her til ditt prosjekt (Søknadsfrist: 15 september 2020):

NIF-EPI03, 03
NTB