Hopp til innhold

Teams-møte med alle klubber i Finnmark

Finnmark Skikrets inviterer alle skiklubber til møte onsdag 4. november kl 1900-2100.

Formålet med møtet:       - Få status for skikretsen
                                               - Situasjon i klubb
                                               - Hvilke utfordringer

Se invitasjon.

Fra klubbene ønsker vi deltakelse fra klubb-/gruppeleder og/eller sportslig leder.

Påmelding gjøres til finnmark@skiforbundet.no innen tirsdag 3. november kl 1300.

Evt spørsmål etc, kontakt Eli J. Rognmo, tlf 99559588.

NIF-EPI03, 03
fnugg