Hopp til innhold

Felles smøreteam Finnmarksmesterskap Øksfjord

Målet er å gi likest mulig ski, bidra til kunnskapsoverføring mellom klubber og skape et godt miljø på tvers av klubber og foreldre.

Det nærmer seg KM i Øksfjord, hvor vi skal ha felles smøreteam for alle løperne. Det tror vi blir en spennende og god løsning. Målet er å gi likest mulig ski, bidra til kunnskapsoverføring mellom klubber og skape et godt miljø på tvers av klubber og foreldre. 

Lørdag blir det lagt felles feste for alle. Søndag blir det lagt felles glider for alle. Kretsen kan ikke pålegge noen å være med på dette felles prosjekt, men håper alle ser nytten i dette og bidrar med positivitet og skiglede, både aldersbestemt, junior, senior og ikke minst foreldre.

Praktisk gjennomføring:

Antall smørere pr klubb som trengs i det felles team: 1 smører pr 5 løpere. 

1-5: 1 smører
6-10: 2 smørere
11-15: 3 smørere
Osv

Navn på smørere sendes lagvis til leder LK Thomas E Darell innen onsdag 23. januar på epost thomas.e.darell@gmail.com

Lørdag klassisk:

Innlevering av ski (alle ski må være merket med navn og smøresoner) klassisk lørdag fra kl 0900 og senest kl 1000

Det skal være rene ski. Klar til å legge feste på, dvs ferdig glidet og børstet hjemmefra. Alt av feste til aktuelt føre blir lagt av smøreteamet.

Et par ski pr løper. (Om man har flere par så vet man gjerne hva man skal gå på erfaringsmessig etter aktuelt føre)

Søndag fristil

Fristil-ski til søndag innleveres kl 1700 på lørdag i smøregarasjen, ett par pr løper. Husk å merke skiene.

Utstyrsliste for den enkelte smører:

Den enkelte smører må ha med: 

- smørebukk/bord (to-mannsbord er å foretrekke - så kan man dele på denne to og to.)

- vanlig smøreutstyr herunder:

  • · smørejern
  • · skjøteledning
  • · drill med rotobørst, fin-stål/nylon/
  • · kork
  • · siklinger
  • · fiberlene
  • · renseveske
  • · pussepapir #80-120
  • · varmepistol hvis man har
  • · godkjent støvmaske - alle SKAL ha dette til enhver tid på i smørearealet når det legges glider.

Alt av smurning blir utdelt i Øksfjord.

- oppmøte lørdag for smøreteamet er i smøregarasjen 0830 for info om praktisk gjennomføring. 

- oppmøte for søndagens renn blir lørdag etter premieutdeling med mulig fortsettelse søndag 0730 

NIF-EPI03, 03
fnugg