Hopp til innhold

Ønsker du å gjøre barnearrangementer lettere å arrangere, og bidra til positiv utvikling for barn? Bli Telenor Karusell-arrangør. Søk innen 11.november for muligheten til å arrangere Telenor Karusellen i din klubb eller for ditt lag.

Nå nærmer det seg fristen for å søke om å bli Telenor Karusell-arrangør. Søknadsfristen er satt til 11.november. Telenor Karusellen er et rekrutteringstiltak for barn til og med 12 år. Det er 13. gang Telenor Karusellen blir arrangert. Tidligere år har responsen vært svært positiv, på bakgrunn av den gode responsen er det forventet mer enn 80 000 deltakere i sesongen 2018/2019.

Telenor Karusellen er et resultat av et samarbeid mellom Telenor og Norges Skiforbunds seks skigrener. Rekrutteringstiltaket er laget for å skape enda større aktivitet i alle skigrener. Derfor blir klubber og lag invitert til å arrangere Telenor Karusellen i sine lokalmiljøer.  Alle klubber innenfor alle skigrener i Norges Skiforbund kan søke om å arrangere renn i alpint, freestyle, hopp, kombinert, langrenn og telemark. En kan bruke et lokalt renn som klubben eller laget har arrangert tidligere, og gjøre dette til en del av Telenor Karusellen. På tvers av alle grener kan også klubber gå sammen om å arrangere et Telenor Karusellen-renn.

Aksel Lund Svindel er i verdenseliten i alpint. Han oppfordrer alle til å delta i Telenor Karusellen.

- Jeg husker godt fra egen oppvekst hvor viktig det var å ha et miljø som tar vare på deg og utvikler deg. At jeg lykkes henger i stor grad sammen med at jeg hadde folk som backet meg opp hele veien. Vi som er forbilder i dag, skal vite at bredden en slik karusell gir, er den beste garantien for veksten etter oss, sier Svindal.

Sesongens materiell, premier og rammer for arrangører finnes i vår brosjyre. Grenene har ulike krav til sine arrangører. I tillegg til grenspesifikt innhold, kan dere for eksempel også arrangere skileik. NSF ønsker å følge opp arrangørene tettere gjennom sesongen enn det vi har gjort tidligere.

Se årets brosjyre under. Vi har satt søknadsfrist 11. november for å garantere at alle får arrangørmateriell tilsendt til sesongen. Søkere etter denne datoen vil få tilsendt materiell så lenge vi har dette på lager, men materiellet kan vi ikke garantere kommer med i første utsending.  

BROSJYRE 2018-19 SØKNADSSKJEMA 2018-19 #TELENORKARUSELLEN 

NIF-EPI02, 02
NTB