Hopp til innhold

Skikretsting 2023 - Finnmark skikrets

Finnmark skikrets skal holde sitt skikretsting for tingperioden 2023 - 2025 på Scandic Karasjok lørdag 13. mai.

Spørsmål om etterpåmelding til skikretstinget. finnmark@skiforbundet.no 

Skikretsting for Finnmark for tingperioden 2023 - 2025

SAKSLISTE MED BERETNINGER, REGNSKAP, BUDSJETT OG VALGKOMITEENS INNSTILLINGER
(Oppdatert 12. mai 2023)

 

Regnskap 2021

Regnskap 2022

Rapport fra Kontrollkomiteen

Deltakere skikretstinget

Lovnorm for Finnmark skikrets

Program for Finnmark skikretsting og fagmøter 2023

Fredag 12. mai:

19.00 - 21.00: Kretsstyremøte
21.00: Felles middag for de som overnatter

Lørdag 13. mai:

10.00 - 14.00 Fagmøte alpint 
10.00 - 14.00 Fagmøte langrenn 

Program for fagmøte langrenn

Program for fagmøte alpint

14.00: Middag

15.00: Skikretstinget 2023 (Se saksdokumenter over)


Slutt rundt klokka 17.00 

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett:

a)     Skikretsens styre
b)     Representanter fra lagene etter følgende skala:

  • Klubber med medlemstall inntil 100              2 representanter
  • Klubber med medlemstall fra 101                    3 representanter

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt at styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest onsdag 10. mai på eget fullmaktsskjema. Alle representanter må være påført skjemaet.

NB! Kjønnsfordeling
På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Innmelding av saker
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Finnamark Skikrets senest lørdag 28. april

Saksliste
Fullstendig saksliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

I tillegg må klubben sende inn et signert fullmaksskjema til kretskontoret, pr. e-post, se eget vedlegg, siste frist 7.mai.

Valg 2023-25
Leder for valgkomiteen er Evy Olsen, Alta IF
Kontakt: evyjo74@gmail.com

Med hilsen
FINNMARK SKIKRETS

NIF-EPI02, 02