Hopp til innhold

Spørsmål og svar

Om du har spørsmål vedrørende skilisens får du kanskje svarene under.Hvilke lisenstyper finnes, hva koster de og hvilke vilkår gjelder?
Grunnlisens for årslisensen er obligatorisk, utvidet forsikring er frivillig. I alpint og freestyle er utvidet årlisens eneste alternativet og dermed obligatorisk. Dersom du ikke har årslisens, er det obligatorisk med engangslisens for aktuelle skirenn, denne kjøpes fra arrangøren av skirennet oftest ved påmelding. Her finner du oversikt over lisenstyper og vilkår.

Hva mer dekker årslisensen?
Skilisensen dekker konkurranse, trening, også egentrening og reise og opphold i forbindelse med renn. Se link til lisenstyper og vilkår over.

Hvorfor er utvidet årslisens eneste alternativet i freestyle og alpin?
Det er slik at alpint og freestyle ser at dekning med grunnlisens på det mest vanlige av de alvorlige skadene hadde noe mangelfull dekning gjennom grunnlisens. Det var derfor et valg å få på plass en bedre dekningsgrad for de mest vanlige skadene til så bra betingelser som mulig. Det sørger for at utøvere i disse grenene er adekvat forsikret når uhellet først er ute.  

Hvorfor må jeg ha skilisens?
Det er fordi at du må ha en lisens for å starte i skirenn, og dessuten må du være forsikret når du går skirenn.

Jeg har FIS lisens, trenger jeg da skilisens?
For at FIS lisensen skal være gyldig, må du ha betalt årslisens.

Skilisensen er ingen reiseforsikring.
Skilisensen er først og fremst en idrettsskadeforsikring og erstatter på ingen måte en reiseforsikring. Husk at reiseforsikringen må dekke den idrettsaktiviteten du utfører, sørg for å sjekke vilkår og regler for din reiseforsikring. 

Skilisensen og årsklasser, hvordan fungerer dette?

Den dagen du fyller år, er du i ny årsklasse for skilisensen. Eksempler: Fra den dagen utøveren fyller 13 år, er det påkrevet med skilisens. Fra den dagen utøveren fyller 26 år, må utøveren betale 205 kr for engangslisens. Fra den dagen utøveren fyller 70 år, er det frivillig med skilisens.  

Hva er en årslisens?
Det er en lisens som gir startberettigelse i alle konkurranser approbert av Norges Skiforbund i en sesong, og som forsikrer deg under trening og konkurranser.

Finnes det lisensnummer?
Nei, det finnes ikke noe som heter lisensnummer. Dette henger i så fall igjen fra "gamle" dager.
Det hver enkelt med bl.a. årlisens har som er unikt for den enkelte er et idrettsnummer. Dette ser slik ut: M131173ERI01. M står for mann og K for kvinne, deretter dag, måned og fødselsår, de tre første bokstavene i fornavnet og deretter to siffer. Når du logger deg inn på Min Idrett (www.minidrett.no), finner du idrettsnummeret ditt.

Hvorfor kan årslisensen bare løses av medlemmer?
Fordi hovedregelen er at man må være medlem for å starte, og det skal være en fordel å være medlem i et idrettslag/klubb tilknyttet NSF.

Hva mener dere med idrettslag/klubb tilknyttet NSF?
Det er alle fleridrettslag og skiklubber som har ski på programmet og er medlem i en skikrets.

Hva med Skiforeningen?
Skiforeningen er også medlem i NSF, og Skiforeningens medlemmer kan derfor tegne årslisens.

Hvorfor er lisensperioden fra 1. oktober til 30.september året etter?
Det er fordi 1.oktober er et mer naturlig tidspunkt enn 1.mai å betale skilisensen på.

Jeg har egen ulykkesforsikring. Hvorfor må jeg da forsikre meg på nytt gjennom skilisensen?
Det er fordi vi må vite at alle er forsikret når det gjelder skade og ansvar. Dessuten er man gjennom skilisensen også forsikret mot idrettsskade, ikke bare ren ulykke.

Fra hvilket tidspunkt gjelder årslisensen?
Årslisensen gjelder fra betalingstidspunktet frem til sesongslutt for aktuelle årslisens.

Jeg har ikke fått e-post eller brev. Hvordan betaler jeg da lisensen?
Dersom du er registrert som utøver i et idrettslag og betalte lisens i forrige sesong, finner du KID-nummer og kontonummer på din side på Min Idrett. Du må alltid betale med KID-nummer. Alternativt kan du betale via online betaling direkte fra Min Idrett.

Jeg hadde ikke aktiv skilisens i fjor, men i år vil jeg være aktiv, hva gjør jeg?
Du kan tar kontakt med leder/lisensansvarlig i klubben du er medlem i. De utsteder en lisens til deg. Deretter vil du finne din betalingsinformasjon når du logger deg på Min Idrett.

Jeg er ikke medlem i klubb tilknyttet NSF. Hva skal jeg gjøre for å få betalt årslisens?
Hvis du ikke er registrert som medlem, tar du kontakt med ditt idrettslag og ordner det (det må være et idrettslag tilknyttet NSF).  Idrettslaget vil aktivisere betalingsinformasjon som vil ligge på din side på Min Idrett når medlemsskapet er ordnet. 

Jeg er medlem i et idrettslag tilknyttet Skiforbundet, men har ikke hatt årslisens før. Hva må jeg gjøre hvis jeg ikke er registrert som utøver ski i Min idrett?
Ta kontakt med leder/lisensansvarlig i klubben. De utsteder en lisens til deg. Deretter vil betalingsinformasjonen ligge på din side på Min Idrett.

Jeg har årslisens (type grunnlisens) og vil endre til utvidet lisens. Hva må jeg gjøre for å få det til?
Du kan betale mellomlegget ved å bruke kid eller betale online. Logg deg inn på Min Idrett, velg min profil, deretter skilisens.

Hvorfor må jeg tegne lisens når jeg fyller 13 år?
Fordi da gjelder ikke lenger Barneidrettsforsikringen som Norges Idrettsforbund betaler. Fra den dagen en utøver fyller 13 år må utøveren ha skilisens.

Hva er øvre aldersgrense?
Du må betale skilisens til du fyller 70 år, men du kan frivillig også kjøpe lisens om du er eldre fordi det nå er forsikringsdekning til 80 år.

Hva gjør jeg ved skade?
Fyll ut og send skadeskjema.
For råd og veiledning ved skade, kan (IHS), Idrettens helsesenter kontaktes på tlf 987 02 033.

Jeg skal delta i renn i utlandet. Hvordan skal jeg da ordne lisensen?
Om du har årslisens, gjelder den for alle renn, både i Norge og utlandet. Har du ikke årslisens, skal engangslisens betales til Skiforbundet. 

Hva dekker engangslisensen?
Engangslisensen dekker tilnærmet det samme som årslisensens grunnlisens, men bare i det enkelte renn. Se link til dekninger of vilkår lenger opp på denne siden. 

Hva vil engangslisensen koste?
For ungdom (13-25 år) vil engangslisensen koste kr. 63. For voksne (fra fylte 26 år) vil prisen være kr 205. I tillegg må også deltakere i trimklasser med og uten tidtaking betale kr 63 i engangslisens. 
For familieklasser i turrenn er det innført en rabattordning; maksimalt 126 kr pr. familie.

Hva bruker NSF lisenspengene til?

Inntektene fra skilisensen dekker i tillegg til forsikring også blant annet kostnader som Skiforbundet og skikretsene har for å tilrettelegge et godt konkurransetilbud gjennom terminlisten, og alt som kreves for at arrangementene kan gjennomføres iht. reglementene. Dessuten er det et stort behov for midler til opplæring av gode trenere og ledere, slik at rekrutteringen til skiidretten blir så god som mulig. Skiforbundet arbeider med en rekke saker som skal bidra til bedre forhold for skiidretten, feks. løyper og anlegg.

nif-epi04, 04