Hopp til innhold

Arrangørinformasjon

DEKNINGER OG PRISER ARRANGØRINFORMASJON KLUBBINFORMASJON MELD SKADE SPØRSMÅL OG SVAR


Teknisk Delegert (TD)
NSF betaler utvidet årslisens til alle TDer, slik at TDer er forsikret i forbindelse med besiktigelser mm. og under selve arrangementet. Denne ordning omfatter alle TDer i alle grener. Ordningen vil også gjelde norske TDer i FIS renn internasjonalt. Vi legger til grunn at alle norske TDer er medlem i idrettslag tilsluttet NSF. Det er avgjørende at TD i alle renn blir registrert i terminlisten. Uten slik registrering, vil ordningen ikke gjelde. Terminlisten med renninformasjon vil være datagrunnlaget for ordningen. TDene vil få utvidet forsikringsdekning. Som for alle aktive løpere, vil TDer også være forsikret ved egentrening.

Engangslisens
Engangslisensen er for løpere som ikke har årslisens. Den kjøpes for ett arrangement av gangen, og gjelder kun under det aktuelle arrangement. Ved renn i Norge betales engangslisensen til arrangør.
Engangslisensen er priset likt for alle skigrener. Forsikringsdekningen tilsvarer nesten grunnforsikringen for årslisensen.

For løpere 13 – 25 år koster engangslisensen kr 60.
For løpere som er 26 år og eldre koster engangslisensen kr 150.
For deltagere i trimklasser med og uten tidtaking koster engangslisens kr. 60.
I familieklasser i turrenn betales bare for to (2) engangslisenser, altså maks 120 kroner.

Arrangør rapporterer og innbetaler engangslisens via NSFShop.no
eller
Registrer personer som har betalt engangslisens i engangslisensskjema og send skjema til skilisens@skiforbundet.no. Betal til kontonummer 1644.15.97138. 

Arrangementer med mer enn 250 deltakere som har betalt engangslisens til arrangøren, skal ikke benytte rapporterings- og betalingsordningen i NSFShop. Dere sender en e-post til skilisens@skiforbundet.no med rennets navn, arrangør, kontaktperson med kontaktinformasjon og beløpet som er betalt fordelt på de ulike lisens kategoriene. I tillegg vedlegges oversikt eksempelvis i excel format på deltakere som har betalt engangslisens med e-posten. Vedlegget skal innholde navn, kontaktinformasjon (helst e-post), alder/fødselsdato og type engangslisens. Det skal betales til kontonummer 1644.15.97138. 

Arrangør gjør opp med Skiforbundet innen en uke etter gjennomført arrangement.

NIF-EPI01, 01