Hopp til innhold

Arrangørinformasjon

Last ned plakat for engangslisens

Teknisk Delegert (TD)
NSF betaler utvidet årslisens til alle TDer, slik at TDer er forsikret i forbindelse med besiktigelser mm. og under selve arrangementet. Denne ordning omfatter alle TDer i alle grener. Ordningen vil også gjelde norske TDer i FIS renn internasjonalt. Vi legger til grunn at alle norske TDer er medlem i idrettslag tilsluttet NSF. Det er avgjørende at TD i alle renn blir registrert i terminlisten. Uten slik registrering, vil ordningen ikke gjelde. Terminlisten med renninformasjon vil være datagrunnlaget for ordningen. TDene vil få utvidet forsikringsdekning. Som for alle aktive løpere, vil TDer også være forsikret ved egentrening.

Engangslisens
Engangslisensen er for løpere som ikke har årslisens. Den kjøpes for ett arrangement av gangen, og gjelder kun under det aktuelle arrangement. 

Ønsker du kun å kjøpe lisens for et aktuelt skirenn kan du gjøre det, og det betales på Vippsnummer 770064. NB! Navn på deltaker og hvilke arrangement må skrives i meldingsfeltet.

QR-kode for engangslisens:

 

Engangslisensen er priset likt for alle skigrener. Forsikringsdekningen tilsvarer nesten grunnforsikringen for årslisensen.

For løpere 13 – 25 år koster engangslisensen kr 63.
For løpere som er 26 år og eldre koster engangslisensen kr 205.
For deltagere i trimklasser med og uten tidtaking koster engangslisens kr. 63.
I familieklasser i turrenn betales bare for to (2) engangslisenser, altså maks 126 kroner.

I familieklasser i turrenn betales bare for to (2) engangslisenser, altså maks 126 kroner.

Arrangører - Engangslisens se mer informasjon på NSFShop/Idretttsbutikken  her

nif-epi04, 04