Hopp til innhold

Telenor Karusellen

Vi ønsker å skape enda større aktivitet i alle skigrener for årsklassene opp til og med 12 år, og inviterer derfor klubber og lag til å arrangere Telenor Karusellen i sine lokalmiljøer.

Gjennom Telenor Karusellen ønsker vi å gjøre barnearrangementene lettere å arrangere og mer attraktive for deltagerne. Dette gjør at klubbene enklere vil kunne rekruttere flere barn, foreldre og trenere.Telenor Karusellen skal ha en åpen og inkluderende form, og bidra til en positiv utvikling, sportslig så vel som sosialt. Det ble i sesongen 2015-2016 satt rekord da hele 83 000 premier ble sendt ut til 550 arrangører. Sesongen 2016/2017 nådde nesten opp til rekord sesongen året før med ca 80 000 premier utsendt til 548 arrangører.

Sesongens materiell, premier og rammer for arrangører finnes i vår brosjyre. Grenene har ulike krav til sine arrangører. I tillegg til grenspesifikt innhold, kan dere for eksempel også arrangere skileik. 
NSF ønsker å følge opp arrangørene tettere gjennom sesongen enn det vi har gjort tidligere.

SESONGEN 2017/2018.
Brosjyre 2017

Det er nå klart til å søke for å bli Teleneor Karusell arrangør sesongen2017/2018.
Link til søknadsskjema. Fjorårets arrangører tilsendes egen e-post med link til søknadsskjema.
Søknadsfrist er 12. november. Forutsatt at vi har mer materiell etter fristen, vil arrangører som søker etter søknadsfristen motta materiell senere enn de som søker innen fristen. 

Alle idrettslag knyttet til Norges Skiforbund kan arrangere Telenor Karusellen. Også de som har vært med før må søke. Etterbestilling av premier og annet materiell, send en e-post til telenor.karusellen@skiforbundet.no.

Tips til aktivitetsinnhold for barn og ungdom alle grener.

KRAV TIL ARRANGØRER

  • Bruk startnummer, arenaseil og arrangørvester under arrangementene.
  • Legg opp til de aktiviteter og konkurranseformer som hver gren har satt opp som krav.
  • I etterkant av sesongen send inn minimum ett bilde fra deres arrangement.
    Send inn bilde

Få flest mulig i ditt lokalmiljø til å bli med!
maler for annonsering

Lykke til!

NIF-EPI02, 02
NTB scanpix