Hopp til innhold

Telenor Karusellen

Vi ønsker å skape enda større aktivitet i alle skigrener for årsklassene opp til og med 12 år, og inviterer derfor klubber og lag til å arrangere Telenor Karusellen i sine lokalmiljøer.

Gjennom Telenor Karusellen ønsker vi å gjøre barnearrangementene lettere å arrangere og mer attraktive for deltagerne. Dette gjør at klubbene enklere vil kunne rekruttere flere barn, foreldre og trenere.Telenor Karusellen skal ha en åpen og inkluderende form, og bidra til en positiv utvikling, sportslig så vel som sosialt.

Sesongens materiell, premier og rammer for arrangører finnes i vår brosjyre. Grenene har ulike krav til sine arrangører. I tillegg til grenspesifikt innhold, kan dere for eksempel også arrangere skileik. 
NSF ønsker å følge opp arrangørene tettere gjennom sesongen enn det vi har gjort tidligere.

SESONGEN 2020-2021

Informasjon og søknadsskjema for kommende sesong vil bli publisert medio oktober 2020.

SØKNADSSKJEMA   BROSJYRE   #TELENORKARUSELLEN 

Maler for annonsering

For web og print For Facebook Instruksjon Facebook-mal Bildebank

 

Alle idrettslag knyttet til Norges Skiforbund kan arrangere Telenor Karusellen. Også de som har vært med før må søke. Etterbestilling av premier og annet materiell, send en e-post til telenor.karusellen@skiforbundet.no.

Tips til aktivitetsinnhold for barn og ungdom alle grener

KRAV TIL ARRANGØRER

  • Bruk startnummer, arenaseil og arrangørvester under arrangementene.
  • Legg opp til de aktiviteter og konkurranseformer som hver gren har satt opp som krav.
  • I etterkant av sesongen send inn minimum ett bilde fra deres arrangement.
    Send inn bilde

 

Lykke til!

NIF-EPI02, 02
NTB scanpix