Hopp til innhold

Telenor Karusellen

Vi ønsker å skape enda større aktivitet i alle skigrener for årsklassene opp til og med 12 år, og inviterer derfor klubber og lag til å arrangere Telenor Karusellen i sine lokalmiljøer.

Gjennom Telenor Karusellen ønsker vi å gjøre barnearrangementene lettere å arrangere og mer attraktive for deltagerne. Dette gjør at klubbene enklere vil kunne rekruttere flere barn, foreldre og trenere.Telenor Karusellen skal ha en åpen og inkluderende form, og bidra til en positiv utvikling, sportslig så vel som sosialt.

Sesongens materiell, premier og rammer for arrangører finnes i vår brosjyre. Grenene har ulike krav til sine arrangører. I tillegg til grenspesifikt innhold, kan dere for eksempel også arrangere skileik. 
NSF ønsker å følge opp arrangørene tettere gjennom sesongen enn det vi har gjort tidligere.

SESONGEN 2019-2020

Det er fremdeles mulig å søke om å få være Telenor Karusell arrangør sesongen 2019-202o.Under ligger link til sesongens brosjyre og link til søknadsskjema. Søknadsfrist var satt til 17. november, men vi tar i mot søknader etter denne datoen også så lenge det er arrangørmateriell på lager. 

Forrige sesong ble en ny sesong med stor skiaktivtet over hele landet for de aller fleste Telenor Karusell arrangører. Evaluering ble gjennomført og viser bl.a. at Telenor Karusellen fremdeles oppfattes som er et godt rekrutteringstiltak for arrangørklubbene. Det har vært sendt ut materiell og premier til 563 arrangører. Totalt ble det sendt ut premier til 75 000 barn.
Vi satser på at sesongen 2019-2020 blir minst like vellykket!  
   

SØKNADSSKJEMA 2019-20  BROSJYRE 2019-20  #TELENORKARUSELLEN 

Maler for annonsering

For web og print For Facebook Instruksjon Facebook-mal Bildebank

 

Alle idrettslag knyttet til Norges Skiforbund kan arrangere Telenor Karusellen. Også de som har vært med før må søke. Etterbestilling av premier og annet materiell, send en e-post til telenor.karusellen@skiforbundet.no.

Tips til aktivitetsinnhold for barn og ungdom alle grener

KRAV TIL ARRANGØRER

  • Bruk startnummer, arenaseil og arrangørvester under arrangementene.
  • Legg opp til de aktiviteter og konkurranseformer som hver gren har satt opp som krav.
  • I etterkant av sesongen send inn minimum ett bilde fra deres arrangement.
    Send inn bilde

 

Lykke til!

NIF-EPI03, 03