Hopp til innhold

Telenor Karusellen

Vi ønsker å skape enda større aktivitet i alle skigrener for årsklassene opp til og med 12 år, og inviterer derfor klubber og lag til å arrangere Telenor Karusellen i sine lokalmiljøer.

Gjennom Telenor Karusellen ønsker vi å gjøre barnearrangementene lettere å arrangere og mer attraktive for deltagerne. Dette gjør at klubbene enklere vil kunne rekruttere flere barn, foreldre og trenere.Telenor Karusellen skal ha en åpen og inkluderende form, og bidra til en positiv utvikling, sportslig så vel som sosialt.

Sesongens materiell, premier og rammer for arrangører finnes i vår brosjyre. Grenene har ulike krav til sine arrangører. I tillegg til grenspesifikt innhold, kan dere for eksempel også arrangere skileik. 
NSF ønsker å følge opp arrangørene tettere gjennom sesongen enn det vi har gjort tidligere.

SESONGEN 2018/2019

17. desember... Det er fremdeles mulig å søke om å bli Telenor Karusell arrangør sesongen 2018-2019. Se årets brosjyre under. Vi har satte søknadsfrist den 11. november for å garantere at alle får arrangørmateriell tilsendt til sesongen. Søkere etter denne datoen vil få tilsendt materiell så lenge vi har dette på lager, og det pakkes fortløpende.  

BROSJYRE 2018-19 SØKNADSSKJEMA 2018-19 #TELENORKARUSELLEN 

Maler for annonsering

For web og print For Facebook Instruksjon Facebook-mal Bildebank

SESONGEN 2017/2018

Telenor Karusellen 2017/2018 ble igjen en vellykket sesong for de nærmere 550 arrangørene som bestilte sesongens materiell, noe som betyr at over halvparten av idrettslag tilknyttet Norges Skiforbund arrangerer Telenor Karusellen. Det var 12. sesong med Telenor Karusell og mange steder i Norge har hatt en fantastisk vinter.  Vi gleder oss allerede til neste sesong men ny Telenor Karusell! 

Alle idrettslag knyttet til Norges Skiforbund kan arrangere Telenor Karusellen. Også de som har vært med før må søke. Etterbestilling av premier og annet materiell, send en e-post til telenor.karusellen@skiforbundet.no.

Tips til aktivitetsinnhold for barn og ungdom alle grener.

KRAV TIL ARRANGØRER

  • Bruk startnummer, arenaseil og arrangørvester under arrangementene.
  • Legg opp til de aktiviteter og konkurranseformer som hver gren har satt opp som krav.
  • I etterkant av sesongen send inn minimum ett bilde fra deres arrangement.
    Send inn bilde

 

Lykke til!

nif-epi04, 04
NTB scanpix