Hopp til innhold

Telenor Karusellen

Vi ønsker å skape enda større aktivitet i alle skigrener for årsklassene opp til og med 12 år, og inviterer derfor klubber og lag til å arrangere Telenor Karusellen i sine lokalmiljøer.

Gjennom Telenor Karusellen ønsker vi å gjøre barnearrangementene lettere å arrangere og mer attraktive for deltagerne. Dette gjør at klubbene enklere vil kunne rekruttere flere barn, foreldre og trenere. Telenor Karusellen skal ha en åpen og inkluderende form, og bidra til en positiv utvikling, sportslig så vel som sosialt.

Sesongens materiell, premier og rammer for arrangører finnes i vår brosjyre. Grenene har ulike krav til sine arrangører.
I tillegg til grenspesifikt innhold, kan dere for eksempel også arrangere skileik. 

SESONGEN 2021-2022

Søknadsskjema og annen info blir publisert ca. 20. oktober.

Alle idrettslag knyttet til Norges Skiforbund kan arrangere Telenor Karusellen. Også de som har vært med før må søke.

SØKNADSSKJEMA      BROSJYRE    #TELENORKARUSELLEN 

 

Spørsmål, etterbestilling av premier, materiell eller annet, send en e-post til telenor.karusellen@skiforbundet.no


 Maler for annonsering

For web og print For Facebook Instruksjon Facebook-mal Bildebank

 

 

Tips til aktivitetsinnhold for barn og ungdom alle grener

 Krav til arrangører:

  • Bruk startnummer, arenaseil og arrangørvester under arrangementene.
  • Legg opp til de aktiviteter og alternative konkurranseformer som hver gren anbefaler.
  • I etterkant av sesongen send inn minimum ett bilde fra deres arrangement til telenor.karusellen@skiforbundet.no

Send inn bilde

 

Lykke til!

NIF-EPI02, 02
NTB